Hoogspanningsverbinding

Start volgende fase nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein

In 2030 dreigt er op de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel een knelpunt te ontstaan. Die verbinding heeft dan de maximale capaciteit bereikt en kan niet verder opgewaardeerd worden. Daarom komt er een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein, bij Dordrecht.

Van vrijdag 26 mei 2023 tot en met donderdag 6 juli 2023 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor dit project ter inzage. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft TenneT welke tien mogelijke routes onderzocht gaan worden, wat er dan precies onderzocht gaat worden en hoe dit wordt gedaan. Iedereen kan op de concept Notitie reageren door het indienen van een zienswijze tussen 26 mei en 6 juli. Daarna wordt de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld, waarna de onderzoeken kunnen starten.

De resultaten van deze onderzoeken worden beschreven in het milieueffectrapport (MER) en de Integrale Effectenanalyse (IEA). Het streven is om in 2025 een voorkeursalternatief vast te stellen. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

 

Voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten en de procedure, en om de concept-NRD te downloaden, kunt u terecht op de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c.  
Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van TenneT: www.tennet.eu/nl/projecten/geertruidenberg-krimpen-aan-den-ijssel-crayestein.

Kaartje Geertruidenberg-KrimpenCrayestein