Kansen in het ‘Taallokaal’

‘Alle ogen deze kant op, want we gaan belangrijke dingen doen vandaag!’ Dat hoeft juf Kelly Wervenbos maar één keer te zeggen. De kinderen in het taallokaal hangen aan haar lippen. Ze zijn razend nieuwsgierig wat er uit de boodschappentas, die naast de juf staat, tevoorschijn zal komen.

Kansen in het ‘Taallokaal’Woensdag 1 februari bracht wethouder Paas een bezoek aan de Prins Willem-Alexanderschool (Valkweg). Sinds een aantal jaar is één van de lokalen op deze school ingericht als ‘Taallokaal’. Regelmatig komen er kinderen op school die de Nederlandse taal niet goed spreken. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit een ander land komen of omdat de ouders thuis geen Nederlands spreken. Er zijn ook kinderen die om een andere reden achterlopen in hun taalontwikkeling. De school benadrukt: ‘Het is van groot belang dat kinderen de Nederlandse taal goed beheersen. Des te meer kans ze hebben om uit te stromen op een niveau dat bij hun mogelijkheden past.’ 

Sinds een aantal maanden is de groep in het taallokaal uitgebreid met kinderen die voor crisisopvang worden opgevangen in Sliedrecht. Samen met onderwijsassistent Ineke Barkmeijer geeft leerkracht Kelly Wervenbos vorm aan het onderwijs aan deze leerlingen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het lesgeven aan deze leerlingen. De Prins Willem-Alexander heeft goed nagedacht toen vanuit de gemeente de vraag kwam om het onderwijs aan deze leerlingen vorm te geven. ‘We willen deze kinderen die in hun jonge leven al zóveel hebben meegemaakt, graag een veilige plek bieden. Een plek waar ze mogen groeien.’ Er is een goed plan van aanpak gemaakt. In het taallokaal wordt op maat lesgegeven. De leerlingen zijn bewust met elkaar in één lokaal geplaatst. ‘Het gaat voor deze leerlingen om een tijdelijke plek op school. We willen hen zo veel als mogelijk veiligheid bieden. Nu de kinderen wat langer op school zijn, krijgen ze stapje voor stapje ook les in andere groepen.’ In de taallokaal-lessen wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Logo3000. De gemeente maakte het mogelijk dit materiaal aan te schaffen. De Prins Willem-Alexanderschool is dankbaar met de groei die we mogen zien bij de leerlingen. Het verrijkt de school. Er is door de hele school heen grote betrokkenheid bij leerkrachten en leerlingen.