Regionale bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Zuid-Holland Zuid geactualiseerd

Op 31 januari zijn de vernieuwde bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Zuid-Holland Zuid door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sliedrecht vastgesteld. De wet verplicht de gemeente om ze toch te vernieuwen. Dit doet de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de gemeente.

Digitale kaarten

Dankzij de kaarten is het eenvoudiger om grond in verschillende zones te vergelijken. Iedereen kan met behulp van deze kaarten de mogelijkheden voor hergebruik van grond en bagger bepalen. Hergebruik is alleen toegestaan als de kwaliteit van de ontvangende bodem daardoor niet verslechtert. En als de grond voldoet aan de kwaliteitseisen die horen bij het gebruik van de toepassingslocatie. De kaarten zijn online te vinden via de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via www.ozhz.nl.

Let op: Deze kaarten hebben geen betrekking op PFAS in de grond

De bijgewerkte kaarten hebben alleen betrekking op reguliere, diffuus voorkomende stoffen. Dat zijn bijvoorbeeld zware metalen of minerale oliën. PFAS maakt daar geen onderdeel van uit. Er wordt gewerkt aan een nieuwe bodemkwaliteitskaart en nieuw beleid voor PFAS. Zolang dit nog niet beschikbaar is gelden voor PFAS de kaarten en hergebruiksregels uit de 'Herziene Handreiking toepassing van PFOA-houdende grond Zuid-Holland Zuid' (juni 2018).

Vergeet niet een melding in te dienen

Hergebruik van grond moet vooraf gemeld worden. Dit moet minimaal vijf werkdagen voor aanvang van werkzaamheden via meldpuntbodemkwaliteit.nl. De melding komt dan automatisch terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zij handelen dan de melding af, voeren de controles uit en zo nodig, kunnen zij handhavend optreden.