Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst

Dat doen we onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan. Zo verminderen we de uitstoot van broeikassen. Sinds 2018 werken de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC samen aan het warmtenet Sliedrecht.

Toevoeging aardwarmte als duurzame bron

De eerste stap voor het aardgasvrij maken van woningen in Sliedrecht is in 2018 gezet. Inmiddels zijn in Sliedrecht al ruim 1.200 woningen en bedrijven aangesloten op warmte. En in Dordrecht zijn dit er ruim 7.000. De komende jaren groeit het aantal fors. Ook de ontwikkelingen staan niet stil. HVC heeft een subsidie van de Rijksoverheid gekregen voor de ontwikkeling van aardwarmte in Sliedrecht. Als het project doorgaat legt HVC de aardwarmtebron aan en wordt aardwarmte als duurzame warmtebron toegevoegd aan het warmtenet in de Drechtsteden. Door warmtenetten in de regio met elkaar te verbinden kan HVC verschillende duurzame warmtebronnen inzetten, zoals de slibverwerkingsinstallatie (SVI) en duurzame elektriciteitsboiler. Door deze koppeling én het toevoegen van een aardwarmtebron op termijn in Sliedrecht ontstaat er een robuust warmtesysteem met meerdere duurzame warmtebronnen.

Wat merken inwoners van dit project?

Het krijgen van subsidie voor de ontwikkeling naar aardwarmte in Sliedrecht is een belangrijke stap. Toch moet er nog veel gebeuren voordat inwoners uit Sliedrecht gebruik kunnen maken van aardwarmte. Zo moet er eerst meer onderzoek worden gedaan naar hoe de bodem er precies uit ziet. Ook gemeente Sliedrecht moet nog een aantal beslissingen nemen. Pas als alle stappen zijn doorlopen, neemt HVC een definitief besluit over het project. Als het project door gaat, verwacht HVC in 2028 de eerste aardwarmte te kunnen leveren.

Wilt u meer weten over aardwarmte of de aanleg van het warmtenet? Op de website van HVC  vindt u heel veel informatie. Of kijk op www.sliedrechtaardgasvrij.nl.

hoe werkt aardwarmte_HVC