Sliedrechtse bedrijven starten Green Deal om hun bedrijven te verduurzamen

De Green Deal in Sliedrecht is een feit! 250 Sliedrechtse ondernemers zetten een grote stap in de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Sliedrecht. Door slim stroom op te wekken, op te slaan en te gebruiken belasten zij de bestaande infrastructuur minimaal. 80% van de daken worden van zonnepanelen voorzien. Zo wordt een berg groene energie geproduceerd!

Green Deal

Met de Green Deal zet Sliedrecht weer een grote stap voorwaarts in de verduurzaming van de bedrijven in de gemeente Sliedrecht. De Green Deal heeft als doel om 250 Sliedrechtse ondernemers te stimuleren om hun bedrijfspand te verduurzamen. De initiatiefnemers achter deze Green Deal zijn Stroomlijn, IMC, Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen, Koninklijke van der Leun, Berkman en de Rabobank. Zij gaan de andere ondernemers aanjagen om mee te doen.

De ambitie is om alle daken van zonnepanelen te voorzien en klanten van de Rabobank ontvangen daarom een scan met daarin de verduurzamingsmogelijkheden. Met het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen wordt een bedrijf zelfvoorzienend. Dit leidt tot kostenbesparing en zorgt voor economische groei. Maar dat niet alleen! Wanneer er meer energie wordt opgewekt dan nodig is, wordt het restant geleverd aan bijvoorbeeld laadpalen of andere bedrijven.

Naast de verduurzaming van bedrijven willen de ambassadeurs ook het woon-werkverkeer verduurzamen. In de Green Deal is hiervoor de 'last-mile' opgenomen. Het idee hierachter is om werknemers van Sliedrechts bedrijven meer uit hun auto te krijgen en met het openbaar vervoer te laten reizen. Met het aanbieden van een goed alternatief voor het laatste stuk van de reis zoals een deelfiets en een E-shuttlebus ontlasten we direct de A15 en verduurzamen we het woon-werkverkeer.

Lisette de Lijster-de Raadt van Stroomlijn: "Samen slim doorstromen, met dat doel hebben we de last-mile bedacht".

Rol gemeente Sliedrecht

Voor het collegewerkprogramma 'Werken aan een sterke en veerkrachtige samenleving' hebben we gesproken met ondernemers. Uit die gesprekken kwam luid en duidelijk naar voren dat we er in Sliedrecht graag gezamenlijk de schouders onder zetten. Samen werken we aan een vitaal, veerkrachtig en duurzaam Sliedrecht.

De opgave ruimtelijke vernieuwing bevat diverse thema's voor de ontwikkeling van Sliedrecht.

  • Duurzaam en energieneutraal
  • Bereikbaar en verbonden
  • Gebalanceerd en duurzaam vastgoed én
  • Ruimtelijke kwaliteit (groen, leefbaar en veilig)

Op al deze thema's heeft Sliedrecht ambitieuze doelen en realiseren we ons terdege dat het college soms niet meer kan zijn dan aanjager en anderen faciliteert. Voor het daadwerkelijk boeken van resultaat is lokaal initiatief en een doortastende aanpak dan essentieel.

Wethouder Ton Spek: ' Door nauw met elkaar samen te werken zorgen we er gezamenlijk voor dat we van Sliedrecht een toekomstbestendige gemeente maken. Met de verduurzaming van de bedrijventerreinen profiteren ook de ondernemers. Hierdoor is de Green Deal niet alleen duurzaam, maar ook economisch interessant. Als wethouder ben ik dan ook erg blij met het initiatief van de ondernemers en de samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Zij vormen de drijvende kracht achter de totstandkoming van de Green Deal. Met de diverse ambassadeurs slaan zij de handen ineen om onze bedrijventerreinen te verduurzamen."

02-Start Green Deal