Vijf Sliedrechters benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in Sliedrecht zijn vijf Sliedrechters gedecoreerd. Duizenden uren hebben zij zich als vrijwilliger ingezet voor onze lokale samenleving, het verenigingsleven, goede doelen en de kwetsbare medemens. Vanwege die persoonlijke verdiensten voor onze maatschappij zijn zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vandaag maakte burgemeester Jan de Vries dit bekend in een feestelijke bijeenkomst, waarbij ze de bijbehorende versierselen kregen opgespeld.

230426Lintjesregen9392
 

Mevrouw Alie van Zanten-Oudenes (1956)
Burgemeester Jan de Vries: "Uw focus in uw vrijwilligerswerk heeft mij geraakt. Sinds 1985 bent u gedreven en vol energie aan het werk om de jongeren met een handicap te helpen. Ik vind dat fantastisch. Drie jaar later, in 1988 werd u meteen voorzitter van de Stichting de Schutsehoek. En dat bent nu nog steeds. U zet zich al 38 jaar met hart en ziel in om geld in te zamelen, zodat er meer financiële ruimte is voor gehandicaptenzorg van De Schutse."

 • De Schutse afdeling Alblasserdam ''De Schutsehoek''. voorzitter 1988-heden.

Veel mensen die vrijwilligerswerk doen zetten zich in voor verschillende organisaties. De focus van mevrouw van Santen gaat volledig uit naar De Schutse afdeling Alblasserdam ''De Schutsehoek''. Andere vrijwilligers en de cliënten van De Schutsehoek zijn haar daar heel dankbaar voor. Door haar inzet vanaf 1985 voor De Schutsehoek is er heel veel geld opgehaald voor De Schutsehoek. Mevrouw Van Zanten verzorgt de winkel, de markt en het inzamelen van oud-ijzer en oud papier. Naast de zakelijke organisatie, promotie, in- en verkoop is mevrouw Van Zanten een motiverende voorzitter voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij De Schutse. "Alie van Zanten is altijd opgeruimd en vol goede moed om zich 100% in te spannen voor onze gehandicapte medemens. Ze motiveert alle vrijwilligers om er mee door te gaan." Motiveerde een van de aanvragers van de onderscheiding.

De heer Kees van Hattem (1953)
Burgermeester Jan de Vries: "Meneer van Hattem, voor velen bent u een steun en toeverlaat. Ook uw familie is trots op wat u de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de samenleving. Ik ben als burgemeester blij met mensen die zich actief inzetten voor de samenleving en voor andere Sliedrechters."

 • Hervormde Gemeente Sliedrecht, Ouderling Periode: 1983 tot 1995, Ouderling Kerkrentmeester Periode: 2002 tot 2010, Kerkrentmeester Periode: Januari 2022 - tot heden
 • Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus Bestuurslid Periode: 1989 - tot heden

In de vele verschillende rollen en functies bij de Hervormde Gemeente Sliedrecht is meneer Van Hattem actief geweest. Als ouderling, kerkrentmeester, ouderling kerkrentmeester en als bestuurslid van het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus. Meneer Van Hattem heeft in deze verschillende rollen er niet alleen voor gezorgd dat de kerkdiensten waardig verliepen, hij zorgde voor het onderhoud van de verschillende panden van de kerk en keek om naar de mensen uit de gemeente. Hij ging bij hen op bezoek voor een gesprek, om hen te helpen of te steunen.
Voor het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus is hij de drijvende kracht achter de indelingen, het vervoer en de promotie.

De heer Herman Kazen (1945)
Burgemeester Jan de Vries: "Het is geweldig wat u gedaan heeft voor de samenleving. U heeft uw professionele kennis en ervaring ingezet om anderen te laten groeien, te inspireren en een stevig vangnet te bieden."

 • Advies Sociaal Domein Sliedrecht, lid Periode: 2007 – tot april 2021
 • Kerkenraad Chr. Ger. Bethelkerk, Kerkenraadslid, 2e voorzitter, scriba, bezoekbroeder Periode 1985 t/m 1992, 2000 t/m 2014
 • Zondagsschool Het Mosterdzaadje, Zondagsschoolmeester Periode: 1980 – 1985
 • Landelijk kerkelijk Bureau CGK Deputaat Kerk en Bedrijfsleven (penningmeester), Deputaat ADMA, Afgevaardigde Generale Synode in Groningen. Periode: 1983-1998
 • Nederlandse Patiëntenvereniging afd. Sliedrecht, Bestuurslid, voorzitter, penningmeester en adjunct. Periode: 1997-2018
 • Wartburcollege Penningmeester van de Guido de Bres en Voorzitter van de bouwcommissie nieuwbouw Revius Periode: 1980 – 1992
 • Stichting Onderwijs Penningmeester en secretaris Periode: 1982 tot 2016
 • Vve Catsstaete Bestuurslid, algemeen adjunct en beheerder van het appartementengebouw Periode: 2007 tot heden
 • Bestuur Johannes Calvijnschool Periode 1980 - 1996 Ouderraad/MR, Periode 1997 -2002 Lid AB
 • Netwerk Palliatieve Zorg Alblasserwaard en Vijfheerlanden Lid voorbereidingscommissie/ penningmeester/ algemeen adjunct Periode: 1999 – 2020

Een vrijwilliger die zich voor vele verschillende organisaties heeft ingezet, maar steeds vanuit de expertise op het gebied van financiën, (woning)bouw, onderwijs en zorg zich inzet voor mensen in Sliedrecht maar ook op nationale schaal. De doelstelling om 30.000 uur te steken in vrijwilligerswerk is zeker gehaald, ondanks een broze gezondheid.
Meneer Kazen heeft zich onder andere ingezet voor de WMO raad en Advies Sociaal Domein Sliedrecht, Chr. Ger. Bethelkerk, Zondagsschool Het Mosterdzaadje, Wartburcollege en Vve Catsstaete.

De heer Jerry van Rekom (1959)
Burgemeester Jan de Vries: "Uit dit alles blijkt dat u niet alleen breed wordt gewaardeerd voor uw passie voor de sport, voor uw bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten maar vooral ook voor wie u bent, een sociaal en warm mens."

 • Schaakvereniging Sliedrecht: bestuurder en voorzitter en ere – voorzitter Periode: 1982 – heden
 • Volleybalvereniging Sliedrecht: vrijwilliger Periode: van 1974 tot 2018
 • Stichting De Havik: voorzitter Periode: 2017 – tot heden
 • Stichting Sulalam: secretaris Periode: 2021 – tot heden
 • De Leeuw Opening: Schrijver en ambassadeur Periode: 1985 – tot heden

Hij is al jarenlang de drijvende kracht bij de Schaakvereniging van Sliedrecht. Naast de denksport zet hij zich al meer dan 40 jaar in bij de volleybalvereniging Sliedrecht. Daarnaast zorgt hij er voor dat gebouw De Havik een levendig centrum in de buurt is. Hij heeft internationale faam opgebouwd met de uitgaven over "De Leeuw opening" en hij zet zich in voor stichting Sulalam. Zijn sociale karakter om mensen te verbinden, jeugd en gehandicapte mensen te laten ontwikkelen typeren hem.

De heer René Serno (1953)
Burgemeester Jan de Vries: "Hij is de motor is van een groot aantal activiteiten en iemand die altijd voor iedereen met raad en daad klaarstaat. Een man die zorgt voor verbinding tussen mensen, tussen ondernemers, tussen maatschappelijke organisaties en zo ook tussen ons allen."

 • Stichting Europa Kinderhulp: Eerst medewerker, later plaatsvervangend Regionaal Coördinator Kinderreizen. Periode: november 1993 – 2001
 • Regionaal Coördinator Kinderreizen Bijzondere projecten. Periode: 1998 – 2003
 • Stichting Samen voor Sliedrecht (SVS): voorzitter. Periode: 2015 – tot heden
 • Ondernemersvereniging Kerkbuurt: vrijwilliger Periode: 2019 – tot heden
 • Pand 33: vrijwilliger Periode: augustus 2014 tot maart 2020

Vanaf 1995 heeft hij zich volledig ingezet voor kinderen die het verdienden om op vakantie te komen naar Nederland om bij te komen van de moeilijke thuissituatie. Samen met begeleiders bracht hij meer dan 1.000 kinderen in de trein van Berlijn naar Nederland. Of met speciale Koninklijke Luchtmacht vluchten van oorlogsgebieden naar Nederland. Los van alle coördinatie en het oplossen van problemen, zorgde hij voor onderdak en gezelligheid voor deze kinderen en de gezinnen waar zij op vakantie waren.
Na zijn inzet voor de kindervakanties heeft hij een belangrijke verbindende functie in Sliedrecht opgepakt. Eerst als 'barman' van Pand 33 en later in de Stichting Samen voor Sliedrecht. Hij luistert naar mensen, helpt ze waar nodig of wijst ze de weg naar de juiste hulpinstanties.