Maatschappelijke Advies Groep Sliedrecht groeit naar negen leden

Eind 2022 heeft het college een voorzitter en vier leden benoemd voor een Maatschappelijke Advies Groep (MAG). Deze adviesgroep bestaat uit deskundige inwoners van Sliedrecht die de gemeente adviseert op vraagstukken rond het Programma Ruimtelijke Vernieuwing (PRV). Deze maand treden vier nieuwe leden toe tot de MAG.

De adviesgroep is vorig jaar gestart met vijf leden. Met de toetreding van de heer Vincent van Bennekum, de heer Peter Corvers, de heer Arjen van den Dool en de heer Ed Zorg groeit de MAG deze maand naar negen leden.

Voorzitter Bas Kurvers is blij met de uitbreiding: “Er liggen grote vraagstukken wat betreft het programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing in Sliedrecht. Deze versterking stelt ons in staat om echt met een brede vertegenwoordiging van Sliedrechters als kritisch klankbord voor de gemeente te fungeren. Zo hebben wij onlangs onze eerste twee adviezen kunnen uitbrengen: een advies op het reeds door de raad vastgestelde Ambitiedocument én een ongevraagd advies direct gericht aan de raad over randvoorwaarden voor een AZC.”

Op de foto van links naar rechts: Riens Koppelaar, Vincent van Bennekum, Michel Nusteling, Arjen van den Dool, Jurian Kraaijeveld, Simone Salemans, Ed Zorg, Peter Corvers, Bas Kurvers.