Raadsvergadering over voorgenomen komst AZC

Afgelopen dinsdagavond 7 maart heeft de gemeenteraad met elkaar en met burgemeester en wethouders gesproken over het vestigen van een AZC in Sliedrecht. Deze vergadering ging over het voorgenomen besluit van het college. Het college wil onderzoeken of de gemeente hieraan haar medewerking verleent.

Tijdens de eerste raadsbehandeling op donderdag 16 februari hebben inwoners vragen kunnen stellen aan het gemeentebestuur. Daarna heeft de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen geuit. Het college heeft hier goed naar geluisterd. Op basis van de input van de inwoners en de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad nemen burgemeester en wethouders een definitief besluit.

Na dit definitieve besluit gaat de gemeente in gesprek met inwoners, het COA, verschillende instanties in Sliedrecht en omliggende gemeenten. Door gesprekken met u, vragen en antwoorden op de website houden we u op de hoogte van de stand van zaken.