Meer tijd nodig voor kwalitatief plan in Sliedrecht-Noord

Ontwikkelaars en gemeente spreken vertrouwen uit in continuering samenwerking

De projectontwikkelaars en de gemeente Sliedrecht hebben de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de toekomst van Sliedrecht Noord. Een goed en financieel haalbaar plan en een goede samenwerking zijn daar onmisbare elementen in. De ontwikkelaars Heijmans, Van Wijnen, BPD, ABB, Gebroeders Blokland, AM en de gemeente gaan vanuit vertrouwen de komende maanden verder werken aan de afronding van het stedenbouwkundige masterplan, de samenwerkingsconstructie en de businesscase.

Het Sliedrechtse college van B&W: “We realiseren ons dat we de deadline van 1 juli 2024 niet gehaald hebben. De complexe opgave in Noord en de kwaliteit die we hier willen neerzetten voor de toekomst van Sliedrecht maken dat kwaliteit voor een deadline gaat.”

Samenwerking

De projectontwikkelaars en de gemeente hebben de intentie om hun publiek-private samenwerking te verlengen. In die samenwerking is wederzijds vertrouwen de basis. Daarmee komt de realisatie van de ontwikkeling in Sliedrecht-Noord en de daarbij horende Noord-Zuidverbinding een belangrijke stap dichterbij.

Aangepaste kredietaanvraag volgt

In april dit jaar nam de gemeenteraad het besluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de Noord-Zuidverbinding. Omdat er nog geen afgerond plan ligt, is er vanuit de ontwikkelaars nog geen toezegging op het voorbereidingskrediet voor de Noord-Zuidverbinding. De ontwikkelaars hebben aangegeven wel garant te staan voor 50% van de onderzoekskosten voor de verbinding voor de resterende maanden van 2024. Het Sliedrechtse college: “Die toezegging is echter anders dan wat de gemeenteraad besloot op 23 april jl., dat realiseren we ons terdege. Om die reden komen we als college op korte termijn terug naar de gemeenteraad met een aangepast voorstel. Zo bouwen we samen verder aan de toekomst van het dorp Sliedrecht.”

Vertrouwen in toekomst

Helma Born, regiodirecteur bij BPD, namens de ontwikkelaars van Sliedrecht-Noord: “We hebben met de gemeente flinke stappen gezet de afgelopen maanden. Onze doelstelling is om een goed en financieel haalbaar stedenbouwkundig masterplan aan de gemeenteraad te presenteren. De komende tijd gebruiken we om dat plan te voltooien, in het vertrouwen dat we samen iets moois kunnen maken voor Sliedrecht.”