Actuele informatie corona vanaf 6 mei

Tip: U kunt tevens gebruik maken van bovenstaande zoekbalk aan de rechterzijde van de pagina om nog gerichter te kunnen zoeken naar informatie. 

 

CB Naar een coronaproof business-model

De crisis drukt je met de neus op de kwetsbaarheden binnen jouw bedrijf. Hoe kun jij jouw businessmodel versterken of verbeteren? Wat kan blijven, wat moet aangepast? Of misschien kies je voor een nieuwe strategie. Met het Corona Business Model Canvas zet je de blik vooruit. Lees hier meer. 

 

TVL TVL-regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Lees hier meer. 

 

tozo Verlenging TOZO

Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd met drie maanden. Bij de huidige Tozo-regeling (Tozo-1), die zelfstandigen tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen, telt het inkomen van de partner niet mee. Let op. Bij de verlenging vanaf 1 juni 2020 (Tozo-2) gelden strengere voorwaarden. Lees hier meer. 

 

VM Versoepeling maatregelen

De overheid versoepelt stapsgewijs de maatregelen binnen de intelligente lockdown. Onder meer restaurants, musea en bioscopen mogen vanaf 1 juni hun deuren openen. De overheid heeft de eerdere bekendmaking van 6 mei daarover op 19 mei bevestigd, met enkele aanpassingen in de voorwaarden. De versoepelingen per 1 juni gelden in elk geval tot en met 15 juni. De voor ondernemers belangrijke beslissingen over de versoepelingen vanaf 1 juni vindt u hier

 

NP2Noodpakket 2.0 bekend

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.

De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Lees hier meer. Of ga direct naar de Kamerbrief

 

MGMaak gebruik van de regelingen

  • NOW t/m 31 mei 2020
  • Tozo t/m 31 mei 2020
  • TOGS t/m 26 juni 2020

 

Belastingmaatregelen tot 19 juni 2020, langer uitstel belastingbetaling is mogelijk. Lees hier verder.

 

BRStap voor stap: de persconferentie van 19 mei

OP 19 mei vond de wekelijkse persconferentie plaats van onze minister-president. Vanaf 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. De volgende aanpassingen gelden per 1 juni: klik hier

 

UB Verlenging uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen

De medio maart ingevoerde uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen 2020 wordt automatisch verlengd tot 1 september 2020. Dit geldt alleen voor hen die eerder een aanvraag hebben ingediend. Lees hier meer. 

 

AM Nog meer inspirerende 1.5 meter voorbeelden

Ondernemers in Sliedrecht komen met creatieve en soms verrassende oplossingen voor de anderhalve-meter-economie. Kijk hier voor inspirerende voorbeelden. 

 

KS Kansen in coronatijd, gebruik subsidie

Veel ondernemers zijn bezig om hun bedrijf klaar te maken voor de 1,5 meter economie. Heb jij daarvoor een goed idee? Misschien kan een subsidie je plan versnellen. Ontdek subsidiemogelijkheden. Lees hier meer. 

 

Seed Seed Capital regeling

Heb je een startup op technologisch of creatief gebied en een investering nodig? Dan kan je bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Door de coronacrisis is het budget vergroot.  Lees hier meer. 

 

ASMerendeel Nederlandse ondernemers verwacht bestaansmogelijkheid in de anderhalvemetersamenleving

Het merendeel van de Nederlandse ondernemers verwacht te kunnen (blijven) bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Dat blijkt uit de derde KVK-Flitspeiling waar een kleine 5800 Nederlandse ondernemers aan mee hebben gedaan. Op het totaal geeft ruim twee derde aan te verwachten (`zeker’ of `waarschijnlijk’) wel te kunnen blijven bestaan in een anderhalvemetersamenleving. Circa een kwart geeft echter aan dat dat (`zeker’ of ‘waarschijnlijk’) niet kan. Bijna 1 op de 10 van de respondenten geeft aan het (nog) niet te weten. Lees hier meer. 

 

BMKBBMKB uitgebreid

De BMKB-regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Lees hier meer.

 

 

brBranches en de 1.5 meter economie

1,5 meter afstand houden van elkaar is 1 van de maatregelen in de strijd tegen corona. Branches spelen hier verschillend op in. Een hovenier werkt maximaal 5 minuten samen met zijn collega binnen 1,5 meter afstand. En een strandtentexploitant werkt vanaf 1 juni met uitserveertafels. Lees hier meer. 

 

wkWat zijn de regels voor winkels?

Is uw winkel tijdens de coronacrisis open voor klanten? Dan moet iedereen in de winkel een veilige afstand houden. Dat geldt voor klanten én het personeel. U moet de regels duidelijk maken bij de ingang van de winkel. Deze regels zijn er om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het coronavirus te beperken.U bent als winkelier verantwoordelijk voor de veiligheid in de winkel. En u moet zorgen dat klanten zich aan de regels houden. In noodgevallen kunt u de politie inschakelen, net als bij winkeldiefstal. Lees hier meer. 

 

NVNieuwe noodverordening

Sinds 11 mei geldt een aangepaste noodverordening. Daarmee vervalt de vorige versie en wordt invulling gegeven aan de aangepaste regels die 6 mei door de minister president zijn gepresenteerd. Lees hier meer

 

CBUpdate contactberoepen

Vanaf 11 mei 2020 mogen bepaalde contactberoepen de deuren van hun bedrijf weer openen of weer aan het werk in coronatijd. ‬‪Lees hier meer over de (hygiëne)regels.

 

MKKostenloze coaching door OKB

Ondernemers in het mkb die door de coronacrisis in de problemen komen en failliet dreigen te gaan, kunnen dit jaar kosteloos professionele coaching krijgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verhoogt hiervoor de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Lees hier meer. 

 

OB 750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. Lees hier meer. 

 

AS Beschikkingen derde voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verzonden

Op 8 mei jongtleden zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een derde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Lees hier meer. 

 

VerVerlenging uitstel lokale belastingen

Medio maart is in verband met corona een pakket aan maatregelen samengesteld om uitstel van betaling mogelijk te maken voor ondernemers. De maatregelen zijn van kracht tot en met 31 mei 2020, met een verlenging nu tot 1 september. Lees hier meer. 

 

SvSStap voor stap

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Lees hier meer. 

 

wm Weekmarkt Sliedrecht

Om te zorgen dat de weekmarkt goed verloopt, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Alleen op die wijze is er ook volgende week weer markt mogelijk. Lees hier meer.

  • houdt 1.5 meter afstand
  • loop niet tegen het verkeer in
  • consumeer niet op de markt en 
  • luister naar de handhaving.