Starten in Sliedrecht

Een goed begin is het halve werk. Een goede en zorgvuldig voorbereide start vergroot de slagingskans van uw onderneming. Waar moet u als startende ondernemer rekening mee houden en waar vind u informatie?

Het Ondernemersplein voor de Drechtsteden is gevestigd in de Kamer van Koophandel op Blaak 40 in Rotterdam. In totaal elf partners werken hier samen om (aankomende) ondernemers snel en gericht verder te helpen.Ben je ondernemer of overweeg je ondernemer te worden? Dan is het Ondernemersplein dus dé plek voor het regelen van zaken, inforamtie krijgen en netwerken met mede-ondernemers. Denk daarbij ook aan huisvesting, vergunningen, subsidies, wet- en regelgeving en bemiddeling. 

Als partners binnen het Ondernemersplein bieden we zowel online als offline dienstverlening. Bovendien organiseren we bijeenkomsten, cursussen, seminars en spreekuren over verschillende onderwerpen die met ondernemen te maken hebben. Ondernemers kunnen hier met elkaar bijpraten, deskundigen ontmoeten en gezamenlijk aan de slag om nieuwe zakelijke kansen te verkennen. Kijk voor meer informatie op de website van Ondernemersplein Drechtsteden/Rotterdam.

 

Op een rij

De gemeente Sliedrecht heeft voor u een aantal zaken op een rij gezet waar u in ieder geval aan gedacht moet hebben:

 

Meer informatie voor de startende ondernemer

Internetsites waar u als startende ondernemer naast het OnderNemerSplein óók vragen kunt stellen of meer informatie kunt vinden, zijn:

 

Financiering

Internetsites waar u als startende ondernemer vragen kunt stellen of meer informatie kunt vinden over het financieren van uw onderneming, zijn:

  • Belastingdienst - begin goed voorbereid met uw eigen bedrijf. Ontdek tijdens een voorlichtingsbijeenkomst hoe het zit met uw aangifte, administratie, VAR, auto, facturen en aftrekposten
  • MKB-Katalysatorfonds - stimuleert en ondersteunt de concretisering van innovatieve ideeën voor de (maritieme) maakindustrie van de Drechtsteden in de eerste fases van innovatie
  • Qredits - biedt ondernemers rechtstreeks ondersteuning aan via e-learning en coaching  
  • Regionaal Bureau Zelfstandigen RBZ – voor als u een bijstandsuitkering heeft en interesse heeft in het starten van een eigen bedrijf

 

Ondernemersklankbord (voorheen Mentorproject Drechtsteden)

Jaarlijks starten er ongeveer 1600 nieuwe ondernemers in de Drechtsteden. Niet alle starters groeien uit tot succesvolle ondernemers. En soms ontbreekt het ook aan financiële middelen om betaald advies in te schakelen. Het Mentorproject Drechtsteden (sinds 1 juli 2017 het Ondernemersklankbord) helpt deze ondernemers. Lees meer over het Ondernemersklankbord (pdf, 277 kB).

Het Ondernemersklankbord koppelt ondernemers met een coachingsvraag aan een ervaren ondernemer (mentor), die vanuit expertise begeleidt bij ondernemersvragen op het gebied van bijvoorbeeld strategie, personeel, marketing, presentatie, acquisitie (klantenwerving), financiën en automatisering. De mentor fungeert als klankbord: hij denkt mee en adviseert. De ondernemer blijft zelf verantwoordelijk. Starters kunnen hier maximaal een half jaar gebruik van maken.

Wilt u meer weten over het Ondernemersklankbord Drechtsteden of een adviesgesprek aanvragen? Kijk dan op www.ondernemersklankbord.nl. Vermeld daarbij uw persoonsgegevens, uw plannen en omschrijf uw vragen. De mentor neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.