Inkoopkalender

U bent een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met uw eigen gemeente?

Voor alle gepubliceerde Drechtstedelijke aanbestedingen kunnen ondernemers overigens informatie vinden op www.tenderned.nl

De gemeente moet volgens wet- en regelgeving leveringen, diensten en werken aanbesteden. Van kantoorartikelen en de inhuur van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Omdat de gemeente de lokale economie wil  stimuleren, houdt zij daar waar de regels het toestaan rekening mee in haar aanbestedingsbeleid.

Zeker bij grotere opdrachten zal het aanbestedingsproces projectmatig worden vormgegeven. Fasegewijs zijn de specifieke inkoop aspecten in een dergelijk traject als volgt te onderscheiden:

  • Specificatie van de behoefte (offerte aanvraag)
  • Leverancierselectie (aanbesteding en offerte beoordeling)
  • Contracteren
  • Realisatie en Acceptatie
  • Evaluatie

Op het terrein van overheidsopdrachten is een aantal Europese en nationale richtlijnen van kracht, welke specifiek opgesteld zijn voor inkoop van diensten, leveringen en werken.

Daarnaast zijn er regels rond aanbestedingen vastgelegd in een Aanbestedingsbeleid geldend voor alle deelnemende gemeenten in de Drechtsteden: de Algemene Voorwaarden Inkoopbeleid Drechtsteden. Beiden vindt u aan de rechterzijde van deze pagina. 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij die graag. U kunt hiervoor contact opnemen met uw accountmanager bedrijven, Esther Smit.