Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Sliedrecht kent vier manieren om burgers te eren voor hun inzet. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • bestuur
  • cultuur
  • economie
  • kunst
  • maatschappelijke zorg
  • milieu
  • religie
  • sport
  • wetenschap

De vier onderscheidingen zijn:

Dr. Pieter Langeveldpenning

Voor wie?

De Dr. Pieter Langeveldpenning van de gemeente Sliedrecht wordt als blijk van waardering en erkenning toegekend aan personen van wie de activiteiten van grote toegevoegde waarde zijn geweest voor de Sliedrechtse samenleving en die op maatschappelijk en/of politiek gebied hun sporen hebben verdiend in de gemeente Sliedrecht.

Tot wanneer aanvragen?

De Dr. Pieter Langeveldpenning kan het hele jaar door worden aangevraagd.             

Hoe voordragen?

U kunt iemand voordragen door contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht, telefoon (0184) 495816.

Wanneer uitreiking?

De uitreiking kan op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden.

Hoe verloopt de behandeling?

De toekenning van de Dr. Pieter Langeveldpenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeentepenning

Voor wie?

De Gemeentepenning van de gemeente Sliedrecht wordt als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan personen die zich, of als individu of in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed terrein vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar gemeenschap. Deze inzet moet vrijwillig en gedurende een langere tijd zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van een kortere periode van inzet als een persoon op meerdere terreinen binnen de Sliedrechtse samenleving actief is en/of de verdienste een buitengewoon karakter heeft.

Tot wanneer aanvragen?

Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 oktober.

Hoe voordragen?

U kunt iemand voordragen door contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht, telefoon (0184) 495 816.

Wanneer uitreiking?

De uitreiking van de gemeentepenning vindt bij voorkeur plaats op de Landelijke Vrijwilligersdag (7 december). In bijzondere gevallen kan het College hier gemotiveerd van afwijken.

Hoe verloopt de behandeling?

De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Jeugdlintje

Voor wie?

Het jeugdlintje kan worden toegekend aan kinderen en jongeren in de gemeente Sliedrecht van 6 tot 18 jaar die gedurende langere tijd, of voor een concrete activiteit, een bijzondere inzet hebben  en/of een bijzondere sportprestatie hebben geleverd.

Tot wanneer aanvragen?

Het jeugdlintje kan worden aangevraagd tot 1 maart.

Hoe voordragen?

Scholen, clubs of verenigingen, buurtcomités maar ook vrienden en familieleden kunnen een jongere voordragen voor een jeugdlintje. Dit kan door het aanmeldingsformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar mw. J. de Klerk via j.de.klerk@sliedrecht.nl of op te sturen naar: Gemeente Sliedrecht, t.a.v. mw. J. de Klerk, Postbus 16, 3360 AA in Sliedrecht. Bellen kan ook: (0184) 495 816.

Wanneer Uitreiking?

De uitreiking vindt plaats op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november. In bijzondere gevallen kan het College hiervan afwijken. In 2019 kan er ook een uitreiking plaatsvinden op 1 juni: de Internationale Dag van het Kind. Het College kan besluiten het Jeugdlintje voor (sport)prestaties direct na het evenement uit te reiken.

Hoe verloopt de behandeling?

Het college van B&W beslist aan wie het jeugdlintje wordt uitgereikt.

het Sliedrechts Compliment

Voor wie?

Voor vrijwilligers die zich op kleinschalige, vrijwillige wijze inzetten. Inzet die vaak klein en onzichtbaar is voor anderen, maar van grote waarde voor het dorp.

Tot wanneer aanvragen?

Het Sliedrechts Compliment kan het hele jaar door worden aangevraagd. De uitreiking kan op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden.

Hoe voordragen?

U kunt iemand voordragen door een e-mail te sturen naar mw J. de Klerk via j.de.klerk@sliedrecht.nl. Bellen kan ook naar (0184) 495 816.

Hoe verloopt de behandeling?

Iedere inwoner kan Sliedrechters voordragen.

Wanneer Uitreiking?

De uitreiking kan op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden.

Hoe verloopt de behandeling?

De burgemeester beslist aan wie het Compliment wordt toegekend. Over de uitslag wordt inhoudelijk niet gecommuniceerd.