Koninklijke Onderscheidingen, aanvraag

Ter gelegenheid van Koningsdag worden er Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Koninklijke onderscheiding, voor wie?

Onderscheidingen zijn bedoeld om mensen te bedanken voor hun bijdrage aan de samenleving, Omdat die bijdragen niet altijd even zichtbaar zijn, wordt aan inwoners van Sliedrecht gevraagd een voordracht te doen. Zij kunnen dan de naam doorgeven van iemand die wat hen betreft voor een onderscheiding zou mogen krijgen.

Wie komen er in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding?

De (Koninklijke) onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk is verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.

Hoe kan ik iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?

Uw voordracht dient u via een het aanvraagformulier “lintjes” in. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen bij het team Bestuursondersteuning van de gemeente Sliedrecht via telefoonnummer (0184) 495 815.

U stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier op naar:

Burgemeester van Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Op de envelop schrijft u “Vertrouwelijk”.

Neemt u voor een goede afhandeling altijd even contact op met het team Bestuursondersteuning via telefoonnummer (0184)495 815.

Tot wanneer kan ik iemand voordragen?

U kunt tot 28 juni 2019 uw voordracht indienen voor de lintjesregen van 2020.

Wat vermeld ik in mijn aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding?

U vermeldt in uw aanvraag het volgende:

  • de naam, het adres en de woonplaats van de kandidaat
  • een korte levensbeschrijving van de kandidaat
  • de reden voor het indienen van het voorstel
  • de activiteiten waarom het gaat
  • waarom de verdiensten van de kandidaat bijzonder zijn
  • wat het belang is voor de samenleving
  • in welke perioden de kandidaat actief is geweest. Hoeveel uur per week of per maand en is er nog sprake van actuele verdiensten
  • welke uitstraling de verdiensten hebben (lokaal, regionaal, landelijk of internationaal)
  • hoe groot de organisatie is waarin de kandidaat actief is
  • of er vergoedingen voor de activiteiten zijn (reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld, etc.) en zo ja om welke bedragen het gaat het

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag?

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Op een positief advies volgt een suggestie over de soort en de hoogte van onderscheiding. De Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland beoordeelt het voorstel en stuurt het naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van uw voorstel.

Hoe lang duurt mijn aanvraag?

De afhandeling van uw aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding duurt 8 maanden.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag aan het team Bestuursondersteuning via telefoonnummer (0184) 495 816. Ook kunt u meer informatie nalezen op website lintjes.nl.