Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Week 16

Omgevingsvergunningen 16 t/m 20 april 2018

Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Plaatsen van een dakkapel, Prof. Keesomlaan 1
    Datum ontvangst: 9 april 2018
  • Plaatsen erfafscheiding, Reigerlaan 15
    Datum ontvangst: 10 april 2018
  • Aanbrengen gevelreclame, Kerkbuurt 66a
    Datum ontvangst: 11 april 2018
  • Wijzigen voorgevel, Rivierdijk 304
    Datum ontvangst: 11 april 2018
  • Vervangen reclame, Stationspark 125
    Datum ontvangst: 12 april 2018
  • Kappen van vier bomen i.v.m. herinrichting plein (gemeentelijke bomen). Voornemen tot herplant van vijf bomen na herinrichting plein, Bonkelaarplein
    Datum ontvangst: 12 april 2018
  • Oprichten carport t.b.v. zes appartementen, Baanhoek 77
    Datum ontvangst: 13 april 2018

Verleende omgevingsvergunning met een regulier voorbereidingsprocedure

  • Kappen van een boom (particulier), Baanhoek 71
    Datum verleend: 13 april 2018
  • Plaatsen van een dakkapel, Monteverdistraat 37
    Datum verleend: 13 april 2018
  • Plaatsen erfafscheiding/geluidscherm, Prinsenweer 34
    Datum verleend: 13 april 2018