Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Week 24

Omgevingsvergunningen 10 t/m 14 juni 2019

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Oprichten negen beneden/bovenwoningen, Troelstralaan
    Datum ontvangst: 5 juni 2019
  • Aanleg van een tijdelijke mestplaat, Kweldamweg 8
    Datum ontvangst: 5 juni 2019
  • Kappen van drie bomen, Februariplantsoen 6
    Datum ontvangst: 6 juni 2019