Dagelijks bestuur

 • Gemeentelijke bestuur

  Het gemeentelijke bestuur bestaat uit de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester.

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie. Deze organisatie is, net als de griffie van de raad, een schakel naar de bewoners, bedrijven en allerlei instellingen van Sliedrecht.

 • Openbare activiteiten college

  Weekoverzichten van de openbare activiteiten van het college van B&W.

 • Organogram

  Organogram van de gemeente Sliedrecht

 • Vergaderingen en besluiten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel worden openbare besluitenlijsten opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de besluitenlijsten van 2019 van het college van Burgemeester en Wethouders.

 • Kinderraad

  Kinderen en jongeren hebben een eigen verfrissende blik op zaken. Het is belangrijk om met kinderen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Via de kinderraad kunnen leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (10 tot 12-jarigen) kennismaken met politiek.

 • Uitvoeringsprogramma 2018 t/m 2022

  Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht

 • Coalitieakkoord 2018 t/m 2022

 • Burgemeester gezocht