Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie. Deze organisatie is, net als de griffie van de raad, een schakel naar de bewoners, bedrijven en allerlei instellingen van Sliedrecht.

Groepsfoto college
v.l.n.r.: Niels Kuiper (gemeentesecretaris), Dirk van der Borg (burgemeester), Ed Goverde (wethouder), Piet Vat (wethouder), Ton Spek (wethouder). Deze foto is gemaakt met inachtneming van de coronamaatregelen, zie hier het filmpje van 'the making off'. Meer weten: mail naar communicatie@sliedrecht.nl.

Het college van B&W bestaat in Sliedrecht uit de burgemeester (voorzitter), drie wethouders en de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is de schakel tussen het college en de ambtelijke organisatie.

Het college voert ook het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie. In het college hebben de burgemeester en de wethouders ieder een eigen taakgebied of 'portefeuille' zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Over voorstellen aan de raad moet door het college als geheel besloten worden. Het college beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken. In Sliedrecht vergadert het college van B&W iedere dinsdag.

Burgemeester

De burgemeester wordt op aanbeveling van de raad benoemd door de Koning. Naast voorzitter van de raad is hij ook voorzitter van het college. Hij is als burgemeester o.a. verantwoordelijk voor de eenheid van het beleid en moet hij ervoor zorgen dat het college de besluiten van de raad uitvoert.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het college of voor een afspraak maken met (één van) de collegeleden? Dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. (0184) 495 815 of 495 816.