Gemeentesecretaris Niels Kuiper

Gemeentesecretaris is de heer (Niels) N.H. Kuiper

Niels KuiperContactgegevens

Tel.: (0184) 495 800
E-mailadres: nh.kuiper@sliedrecht.nl

Nevenfuncties

Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties

  • Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid (AGV) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • Stuurgroep Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid
  • Netwerksecretarissen Drechtsteden
  • Plaatsvervangend coördinerend gemeentesecretaris (PCGS) Veiligheidsregio