Wethouder Ed Goverde

Ed GoverdeWethouder PvdA, de heer E.P.E.P (Ed) Goverde

Contactgegevens

Tel.: (0184) 495 817
E-mailadres: epe.goverde@sliedrecht.nl

3e loco

Vervanger: wethouder Vat

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Grondbeleid
  • Gemeentelijk vastgoed
  • Bouw- en woningtoezicht incl. handhaving
  • Milieu
  • Onderwijs (huisvesting)
  • Sport, recreatie en cultuur