Wethouder Ton Spek

Wethouder CDA, de heer T.A. (Ton) Spek

Wethouder Ton SpekContactgegevens

Tel.: (0184) 495  815
E-mailadres: ta.spek@sliedrecht.nl

Twitter

2e loco

vervanger: wethouder Goverde

Portefeuille

  • Openbare ruimte
  • Verkeer en Vervoer
  • Wonen
  • Duurzaamheid
  • Communicatie incl. citymarketing

Drechtstedenbestuur (incl. voorbereidingscie.)

Nevenfuncties

  • Vrijwilliger verpleeghuis Waerthove (onbezoldigd)
  • Vrijwilliger PI De Dordtse Poorten (onbezoldigd)
  • Bestuurslid stichting JA (onbezoldigd)