Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Wethouder Ton Spek

Ton SpekWethouder CDA, de heer T.A. (Ton) Spek

Contactgegevens

Tel.: (0184) 495  815
E-mailadres: ta.spek@sliedrecht.nl

Twitter

2e loco

vervanger: wethouder Goverde

Portefeuille

 • Openbare ruimte
 • Verkeer en Vervoer
 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • Communicatie incl. citymarketing

Drechtstedenbestuur (incl. voorbereidingscie.)

Nevenfuncties

Ambtsgebonden en –gerelateerde nevenfuncties

 • Drechtstedenbestuur (incl. voorbereidingscie.)
  o    Portefeuille bedrijfsvoering
 • Drechtstedenbestuur (groeiagenda bereikbaarheid)
 • Aandeelhoudersvergadering Stedin Groep
 • Algemeen Bestuur Gevudo
 • Voorzitter Maatschappelijke Advies Groep MIRT-Verkenning A15
 • Deelnemer Bestuurlijke Advies Groep MIRT Verkenning A15
 • Aandeelhoudersvergadering OASEN
 • Stuurgroep Waterbus  (juiste naam opzoeken)
 • Regionaal Platform Verkeersveiligheid
 • Regionaal Maatschappelijke Agenda overleg bereikbaarheid

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Vrijwilliger verpleeghuis Waerthove
 • Vrijwilliger PI De Dordtse Poorten
 • Bestuurslid stichting JA