Gemeentelijke bestuur

Het gemeentelijke bestuur bestaat uit de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester.

Meer informatie over gemeentebesturen vindt u op de website van Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl.