Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Kinderraad

Kinderen en jongeren hebben een eigen verfrissende blik op zaken. Het is belangrijk om met kinderen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Via de kinderraad kunnen leerlingen van de bovenbouw van de basisschool (10 tot 12-jarigen) kennismaken met politiek.

De kinderraad leert kinderen hoe een democratie werkt, hoe de gemeenteraad functioneert en hoe zij als (jonge) inwoners invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur. De gemeente Sliedrecht heeft daarom vanaf december 2016 een kinderraad.

Wie

Iedere basisschool in Sliedrecht is gevraagd twee leden af te vaardigen voor de kinderraad en iedere school heeft daarop een eigen manier invulling aan gegeven. De kinderraad bestaat uit kinderen van 8 verschillende basisscholen uit groep 7 en 8. Iedere deelnemende school vormt een fractie. De kinderraad van schooljaar 2020/2021 wordt op 4 novermber 2020 geinstalleerd door burgemeester Dirk van der Borg. 

Wat: Opdracht van College

De kinderraad krijgt van het college van B&W ook voor de periode 2020/2021 weer een mooie opdracht mee. Hiermee gaat de kinderraad vijf maanden o.l.v. de jongerenwerkers van SOJS aan de gang. Op woensdag 22 april 2021 wordt besloten welk plan uitgevoerd gaat worden.De opdracht van 2019/2020 zal als gevolg van de maaatregelen corona worden uitgesteld. 

De kinderraad wordt tijdens de vergaderingen bijgestaan door buddies. De buddies worden op korte termijn bekend gemaakt. 

Hoe

De kinderraad is op 13 november 2019 geïnstalleerd. De kinderraad vergadert op dezelfde wijze als de echte gemeenteraad volgens de BOB-structuur (Beeldvormend/Oordeelsvormend/Besluitvormend). De burgemeester is voorzitter van de kinderraad.

Wanneer

De vergaderingen vonden plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30 op woensdagmiddagen van 14.30 tot 16.30 uur. Voor dit schooljaar zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

  • Gastlessen in groep 7: 7 september tot eind september 2020
  • Verkiezingen op school:    voor de herfstvakantie, vrijdag 16 oktober 2020
  • Installatieraad en beeldvormende vergadering: woensdag 4 november 2020, 14.30-16.30 uur
  • Terugkom-middag bij SOJSwoensdag 18 november 2020, 14.30-15.30 uur
  • Kinderen halen in de klas ideeën op voor uitwerking opdracht: eind november/ begin december 2020
  • Terugkom-middag bij SOJS: woensdag 09 december 2020, 14.30-15.30 uur
  • Debattraining in de raadzaal: woensdag 27 januari 2021, 14.30-16.30 uur
  • Oordeelsvormende vergadering: woensdag 3 februari 2021, 14.30-16.30 uur
  • Terugkom-middag bij SOJS:  woensdag 3 maart 2021, 14.30-15.30 uur
  • Besluitvormende vergadering: woensdag 21 april 2021, 14.30-16.30 uur

Samenwerking met de scholen

De jongerenwerkers Michael en Jordi van SOJS geven aan het begin van het schooljaar een les over democratie en begeleiden de leerlingen door het gehele proces. In september 2020 worden de deelnemende scholen bezocht worden door SOJS om in de nieuwe groep 7 klassen te vertellen over de kinderraad.