Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Uitvoeringsprogramma 2018 t/m 2022

Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in opdracht van de gemeenteraad van Sliedrecht het raadsprogramma uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. In dit uitvoeringsprogramma verwoord het college van B&W haar ambities en is de programmabegroting concreter uitgewerkt.