Algemene info over de gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente en wordt ondersteund door de griffie. Inwoners kiezen de raadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De raad bestaat in Sliedrecht uit 21 leden en gaat over de financiën van de gemeente (budgetrecht). Verder stelt de raad de beleidskaders en controleert zij het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Dirk van der Borg is voorzitter van de gemeenteraad. Raadslid Cees Paas is plaatsvervangend voorzitter. Griffier van de gemeenteraad is de heer Rumo van Aalst.

Raadsleden

De gemeenteraad van Sliedrecht bestaat uit 21 raadsleden. De zetelverdeling is als volgt:

  • SGP-ChristenUnie 7 zetels
  • PRO Sliedrecht 4 zetels
  • CDA 3 zetels
  • VVD 2 zetels
  • PvdA 2 zetels
  • Slydregt.NU 1 zetel
  • D66 1 zetel
  • Geduld-2.0 1 zetel

Burgerraadsleden

Sliedrecht kent ook burgerraadsleden. Een fractie kan maximaal 2 burgerraadsleden (laten) benoemen. De burgerraadsleden zijn lid van de oordeelsvormende vergadering. Burgerraadsleden hebben geen stemrecht, dat is voorbehouden aan de raadsleden.