Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Commissies en Drechtraad

Informatie over de Auditcommissie, Agendacommissie Sliedrecht, Rekenkamercommissie Sliedrecht, Presidium en Drechtraad.

Auditcommissie

De auditcommissie treedt op als vinger aan de pols van de gemeentelijke organisatie. Zij stemt de verschillende onderzoeken van accountant, college en rekenkamercommissie op elkaar af. Hiernaast vormt de auditcommissie de ogen en oren van de raad. Zij neemt de controlerende taak van de raad dus niet over, maar zij zorgt er wel voor dat de raad de controlerende taak beter kan uitvoeren.

Agendacommissie Sliedrecht

De gemeenteraad gaat over haar eigen agenda. De agendacommissie bereidt deze agenda in concept voor en biedt die de leden van de gemeenteraad aan.

De agendacommissie heeft de volgende taken:

  • Het toetsen van ingediende agendapunten voor vergaderingen van de raad, de oordeelsvormende bijeenkomsten en de beeldvormende bijeenkomsten.
  • Het opstellen van een voorlopige agenda en, indien nodig, een aanvullende agenda voor vergaderingen van de raad, de oordeelsvormende bijeenkomsten en de beeldvormende bijeenkomsten.
  • Het doen van procedurevoorstellen voor de afhandeling van reguliere agendapunten voor vergaderingen van de raad, de oordeelsvormende bijeenkomsten en de beeldvormende bijeenkomsten.
  • Het doen van procedurevoorstellen voor de afhandeling van ingekomen stukken en bijzondere agendapunten, zoals onderzoeken en jaarstukken.
  • Het nemen van een besluit tot wijziging van het vergaderschema van de raad, de oordeelsvormende bijeenkomsten en de beeldvormende bijeenkomsten.

Rekenkamercommissie Sliedrecht

De Rekenkamercommissie (RKC) is ingesteld door de gemeenteraad van Sliedrecht en onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld dat zij tot haar beschikking, heeft op juiste wijze besteedt. De commissie kan de gemeenteraad op deze wijze helpen in haar controlerende taak door het college van Burgemeesters en Wethouders te onderzoeken. De commissie legt haar bevindingen en aanbevelingen in de vorm van rapporten voor aan de gemeenteraad.

De RKC is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Bij de vaststelling van de onderwerpen raadpleegt zij wel de fracties. In een onderzoeksplan wordt de lijst van onderwerpen naar buiten gebracht.
De RKC brengt een jaarverslag uit.

Presidium

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitters van de raadsfracties. Zij bespreken de gang van zaken in en rond de vergaderingen van de raad. Het Presidium vergadert om de acht weken op de avond. De data waarop zij bij elkaar komt, staan op het vergaderschema van de gemeenteraad.

De raadsgriffier is de secretaris en ondersteunt het Presidium.

Drechtraad

De gemeente Sliedrecht werkt samen in de regio Drechtsteden, die gevormd wordt door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Gemeenten met ieder een eigen cultuur en karakter.

Voor deze regionale samenwerking is een algemeen bestuur samengesteld (Drechtraad), waarin ook alle fracties van Sliedrecht zijn vertegenwoordigd. Iedere fractie van de Slied-rechtse gemeenteraad heeft een lid in de Drechtraad.