Inspreken tijdens een digitale vergadering

Hoe volg ik de oordeelsvormende vergadering?

De vergaderingen kunnen worden gevolgd via de website van de gemeente Sliedrecht: sliedrecht.raadsinformatie.nl/live 

Hoe kan ik inspreken/de gemeenteraad toespreken?

U kunt inspreken over de geagendeerde en ongeagendeerde onderwerpen. Het aanmelden gaat zoals altijd: uiterlijk op de vergaderdag zelf voor 12.00 uur bij de raadsgriffier Rumo van Aalst per email rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of telefoonnummer 06 30 72 35 44.

U heeft de keuze uit een aantal mogelijkheden:

Optie 1

U spreekt in via Microsoft teams, u heeft daar een account voor of u laat zich per email uitnodigen door de griffie voor deze vergadering. U spreekt dan zeg maar vanaf thuis via uw laptop/tablet of gsm in.

Optie 2

U spreekt in op het raadhuis aan het dr. Langeveldplein 30, in de raadzaal via laptop/tablet van de griffie. Daarbij wordt uiteraard de 1,5 meter in acht genomen.

Optie 3

U mailt uw spreektekst naar de griffie@sliedrecht.nl die de tekst bij het betreffende agendapunt (inspreken) plaatst en/of uw inspreektekst voorleest. Mochten de raadsleden/burgerraadsleden vervolgens nog vragen aan u hebben dan dienen zij die bij de griffie in. De vragen worden aan u gemaild en vervolgens bij het agendapunt geplaatst (openbaar) met uiteindelijk ook uw antwoord(en).

U heeft 5 minuten spreektijd.

Heeft u nog vragen?

Stel ze gerust aan de griffier of de griffie griffie@sliedrecht.nl.

NB Alleen insprekers zijn fysiek welkom op het raadhuis. Inwoners en pers dienen de livestream te volgen.