Inspreken tijdens een vergadering van de gemeenteraad

De vergaderingen vanuit de tijdelijke raadzaal in Partycentrum De Lockhorst kunnen worden gevolgd via de website van de gemeente Sliedrecht: sliedrecht.raadsinformatie.nl/live.

Hoe kan ik inspreken/de gemeenteraad toespreken?

U kunt tijdens een oordeelsvormende vergadering inspreken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Tijdens een besluitvormende vergadering (raadsvergadering) kan dat alleen over geagendeerde onderwerpen. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.

U kunt zich aanmelden uiterlijk op de vergaderdag zelf vóór 12.00 uur bij de raadsgriffier Rumo van Aalst per email rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of telefoonnummer 06 30 72 35 44.

Heeft u nog vragen?

Stel ze gerust aan de griffier of de griffie griffie@sliedrecht.nl.