Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Rob Penning

Rob PenningR.C. Penning

Burgerraadslid PRO Sliedrecht

Nevenfuncties:

  • Financieel adviseur gemeente Vijfheerenlanden. Bezoldigd
  • Penningmeester PRO sliedrecht. Onbezoldigd