Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Arnoud Spruijt

Arnoud SpruijtA.T. Spruijt

Raadslid  SGP-ChristenUnie

E-mail: arnoudspruyt@live.nl

Telefoon: (06) 81 28 66 42


Nevenfuncties

  • Penningmeester Perspectief, ChristenUnie-jongeren
  • Vrijwilligers Houthakkersclub Alblasserwaard
  • Voorzitter v.d. begeleidingscommissie v.d. rekenkamer