Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Fijke Mulder

Fijke MulderF.A. Mulder

Raadslid SGP-ChristenUnie

E-mail:  f.a.mulder@kliksafe.nl

Telefoon: (06) 41 10 85 15

Nevenfuncties

  • Stichting Limena,  directeur locatie de Merwede Werkendam
  • Lid Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Sliedrecht, diaken, scriba/penningmeester Diaconie
  • Gereformeerde Gemeente Classis Dordrecht, secundus classisdiaken Classis Dordrecht
  • Gereformeerde Gemeente Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg, lid werkgroep Jeugdhulpverlening
  • Plv. lid v.d. begeleidingscommissie v.d. rekenkamer