Gerrit Venis

Gerrit VenisG.P. Venis

Fractievoorzitter Geduld-2.0

E-mail: gerrit.venis@kpnmail.nl

Telefoon: (06) 46 43 82 57

Nevenfuncties

  • Zelfstandig raads- en beleidsadviseur
  • Lid klachtencommissie MEE- organisaties Zuid-Holland (namens cliënten).
  • Lid klachtencommissie van Boba Levensloopbegeleiding
  • Vrijwilliger Bibliotheek Aanzet Sliedrecht
  • Secretaris/penningmeester Stichting Struikelstenen Sliedrecht
  • Werkgroep Dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht
  • Plv. voorzitter gemeenteraad
  • Lid Presidium
  • Plv. lid  v.d. begeleidingscommissie rekenkamer
  • Lid Werkgeverscommissie