Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is het onderzoekbureau van de 6 Drechtsteden gemeenten: Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Het OCD voert regelmatig onderzoeken uit voor de andere onderdelen van de Drechtsteden, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden en Bureau Drechtsteden. Ook voert het OCD onderzoek uit voor andere gemeenten en non-profitorganisaties. Het OCD heeft al 40 jaar ervaring op dit gebied.

Wat onderzoekt het Onderzoekcentrum Drechtsteden?

Onderzoek begint meestal met een vraag van de gemeente. Die vraag kan gaan over allerlei onderwerpen. Hoe veilig voelen bewoners zich? Hoe kijken bewoners tegen hun wijk aan? En welke winkels mist men in de gemeente? Het OCD bekijkt hoe deze vragen het beste beantwoord kan worden. Bijvoorbeeld door een enquête te houden onder inwoners.

Het OCD zorgt ervoor dat het op een goede manier gebeurt, zodat de informatie verzameld wordt die de gemeente nodig heeft voor haar beleid. Antwoorden op enquêtes verwerkt het OCD altijd anoniem.

Daarnaast maakt het OCD voor deze onderzoeken gebruik van secundaire bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Plan Bureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Waarvoor kan ik bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden terecht?

U kunt bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden terecht voor cijfers over de Drechtsteden gemeenten, zoals het aantal inwoners, het aantal woningen en het aantal uitkeringsgerechtigden. Het OCD heeft op haar website een grote database met allerlei cijfers en trends, die zij steeds actueel houdt. Ook kunt u bij het OCD terecht voor het opvragen van publicaties. Alle rapporten die openbaar zijn, staan op de website en kunnen eenvoudig gedownload worden.

Wilt u een papieren versie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het OCD via telefoonnummer 078 770 39 05.

Waarom zou ik meedoen aan onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden?

Door mee te doen aan onderzoek kunt u uw mening geven over het beleid van uw gemeente en uw wensen duidelijk maken. Het invullen van een vragenlijst kost vaak weinig tijd en u hoeft er uw huis niet voor uit. De meeste vragenlijsten kunt u namelijk online invullen. Mocht u liever een papieren vragenlijst willen, dan kunt u altijd contact opnemen met het OCD. Dus voelt u zich betrokken bij uw buurt en uw gemeente? Doe dan mee met onderzoek!

Het OCD heeft ook een Bewonerspanel. Het Bewonerspanel is een digitaal panel van bewoners die hun mening geven over de buurt, de woonomgeving en andere onderwerpen. Als de gemeente snel wil weten wat bewoners denken of willen, zet het OCD het Bewonerspanel in. Hoe meer bewoners meedoen, hoe beter! Doet u ook mee? Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u een paar keer per jaar een e-mail met een link naar een korte vragenlijst op internet. U kunt per onderwerp beslissen of u mee wilt doen.

Aanmelden kan op de website van het Onderzoekcentrum Drechtsteden.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

U kunt voor meer informatie of vragen over de Drechtsteden contact opnemen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden via telefoonnummer (078) 770 39 05.