Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor (speciaal) basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor openbaar vervoer of eigen vervoer. Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Uw kind komt mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer:

  1. de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs (basis- en voorgezet) meer dan 6 kilometer van huis vandaan is;
  2. de dichtstbijzijnde school voor (speciaal) basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is.

of uw kind leerlingenvervoer krijgt, wordt bepaald op basis van de op dit moment geldende verordening en beleidsregels

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt leerlingenvervoer digitaal aanvragen via onderstaande link.

Leerlingenvervoer digitaal aanvragen

U kiest dan voor: nieuwe aanvraag.

Benodigde documenten

(deze kunt u voor het indienen van een aanvraag opvragen, zodat de afhandeling sneller kan plaatsvinden)                 

  • Vervoersadvies wanneer u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met eigen vervoer, fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een (medisch) specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.                 
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs bezoekt, om aan te tonen dat het gezamenlijk belastbaar inkomen over 2017 lager is dan € 26.550,00.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag voor leerlingenvervoer behandeld is?

De gemeente moet volgens de wet binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Wij doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing door te geven.

Welke wetgeving is van toepassing?

Beslissingen over aanvragen leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de onderstaande wetgeving:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Stokker, leerlingenvervoer@stroomlijn.nl. Telefoonnummer: 088-5058555.