Mantelzorgpunt Sliedrecht

Eén op de tien inwoners van Sliedrecht heeft te maken met mantelzorg. Dat kan veel vragen oproepen. Het Mantelzorgpunt Sliedrecht kan u helpen in de zorg voor een ander.

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. De zorg die mantelzorgers geven, kan heel verschillend zijn. Van emotionele ondersteuning tot meegaan naar het ziekenhuis. En van het regelen van afspraken tot het verzorgen van de financiële administratie of post. Maar ook hulp bieden bij het wassen en aankleden of boodschappen doen.

Hulp voor mantelzorgers

Mantelzorg is iets dat mensen overkómt. Eén op de tien inwoners van Sliedrecht heeft ermee te maken. Mantelzorgen kan veel vragen en dilemma’s oproepen. Hoe kunt u bijvoorbeeld de mantelzorg combineren met uw werk? Hebt u recht op een bepaalde vergoeding? En is er iemand die u kan helpen in de zorg voor een ander? Met al deze vragen kunt u terecht bij het Mantelzorgpunt Sliedrecht.

U vindt Mantelzorgpunt Sliedrecht in Het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7. Telefoon (0184) 42 05 39. Open op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.