Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In Sliedrecht willen we dat iedereen volwaardig mee kan doen. Ook als u een beperking heeft. Uw eigen kracht en uw sociaal netwerk zijn hierbij belangrijk. Komt u er samen niet uit? Dan biedt de Wmo hulp.

Kunt u niet helemaal zelfstandig functioneren? Dan kijkt u eerst zelf of u een oplossing kunt vinden. Misschien kunt u een beroep doen op familie, buren, vrienden of kennissen.

Algemene voorzieningen

Ook zijn er verschillende organisaties in Sliedrecht die diensten aanbieden. Algemene voorzieningen noemen we dat. Hier kan in principe iedereen terecht. U heeft dus geen indicatie nodig van een (huis)arts.

Algemene voorzieningen zijn er in Sliedrecht in drie vormen:

  • gemeentelijke voorzieningen (zoals welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk en opvangvoorzieningen)
  • commerciële voorzieningen (zoals maaltijdenservices en boodschappendiensten)
  • vrijwilligersinitiatieven

Maatwerkvoorzieningen

Heeft u niet genoeg aan de algemene voorzieningen? Dan komt u misschien in aanmerking voor maatwerk. Het gaat dan om bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen of een aanpassing van uw huis. Of begeleiding thuis, dagbesteding, een logeervoorziening of opvang en beschermd wonen.

Voor meer informatie en het aanvragen van een maatwerkvoorziening kunt u terecht bij het Bonkelaarhuis

Vragen over de Wmo?

Voor meer informatie over de Wmo, algemene voorzieningen én maatwerk kunt u terecht in Het Bonkelaarhuis. U vindt het Bonkelaarhuis aan het Bonkelaarplein 7. Het Bonkelaarhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is (0184) 420 539. Mailen kan ook info@bonkelaarhuis.nl.