Drechtwerk

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociaal/maatschappelijke beperking komen niet makkelijk op de arbeidsmarkt terecht. Drechtwerk maakt het mogelijk dat ook zij aan de slag kunnen.

Drechtwerk begeleidt inwoners van de Drechtsteden naar werk. Met een praktische, resultaatgerichte instelling. Drechtwerk heeft hiervoor twee werkbedrijven:

•    DrechtwerkActief biedt een werkplek aan mensen vanuit de Wet sociale werkvoorziening. Omdat er geen nieuwe Wsw'ers meer instromen, biedt DrechtwerkActief daarnaast arbeidsmatige dagbesteding. Maar ook toeleiding naar werk voor uitkeringsgerechtigden of andere doelgroepen.
•    DrechtwerkGroen onderhoudt het groen voor onder meer gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstellingen en bedrijven.

Drechtwerk werkt nauw samen met de Sociale Dienst Drechtsteden in PERSPCT. PERSPCT begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Bijvoorbeeld als u in de bijstand zit.

Kijk voor meer informatie op www.drechtwerk.nl.