Leger des Heils Zuidwest Nederland (LdH ZWN)

Het Leger des Heils is er voor kwetsbare mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is . Het Leger des Heils spant zich in om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven.

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland is een onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het biedt allerlei hulp. Denk aan:

  • verzorging en verpleging
  • dag- en nachtopvang
  • hulp aan mensen die op straat slapen
  • langdurig verblijf in een instelling voor beschermd wonen
  • werk- en vrijetijdsprojecten in samenwerking met lokale en regionale instellingen en ondernemers
  • ambulante woonbegeleiding
  • begeleiding van ex-dak- en thuislozen
  • ondersteuning voor gezinnen met ingewikkelde, hardnekkige problemen op verschillende gebieden
  • ondersteuning voor ouderen die in een sociaal isolement dreigen te raken

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van het Leger des Heils Zuidwest Nederland. Het kantoor van het Leger des Heils in de Drechtsteden vindt u aan de Kromhout 110 in Dordrecht.