Afrekenen met Winkeldieven

Winkeldiefstal kost een ondernemer veel tijd en geld. Als een ondernemer een winkeldief op heterdaad betrapt, kan de ondernemer een schadevergoeding van € 181,- claimen bij de dief voor de tijd die de ondernemer kwijt is aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Denk aan het observeren van de winkeldief, het aanhouden en het doen van aangifte. Ook de kosten van directe schade, zoals het vernielen van verpakkingen, kunnen worden verhaald op de dief.

Hoe rekent u af met winkeldieven?

 1. U meldt zich aan op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl.
 2. U ontvangt een bevestiging, schadeverhaalformulier en uw toolkit.
 3. U houdt de betrapte winkeldief aan en belt de politie.
 4. U vult het landelijk aangifteformulier en het schadeverhaalformulier in en laat deze ondertekenen door de verdachte, bij voorkeur in het bijzijn van de politie.
 5. U draagt de verdachte over aan de politie.
 6. Om de schade te kunnen verhalen op de winkeldief heeft u een procesverbaal- of een transactienummer nodig als bewijs dat de aanhouding terecht is. Dit nummer kunt u opvragen bij de lokale politie. Ook heeft u naam, adresgegevens en geboortedatum van de winkeldief nodig.
 7. Op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl kunt u uw schadeclaim aanmelden.
 8. De Stichting zorgt voor de verdere afhandeling.
 9. Als de dader heeft betaald, ontvangt u het schadebedrag minus € 40 administratiekosten op uw bankrekening.

Winkelcriminaliteit

Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. Of het nou gaat om interne criminaliteit (diefstal van de baas) of winkeldiefstal in algemene zin het kost u als ondernemer veel geld en tijd. Gelukkig kunt u zelf genoeg doen om interne- en winkelcriminaliteit te beperken. Wanneer u als ondernemer bewust omgaat met winkelcriminaliteit en -veiligheid verkleint u de kans op interne criminaliteit aanzienlijk. Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet.

 • Op de site www.veiligondernemenbeginthier.nl/winkelcriminaliteit/ leest u meer over wat u kunt doen bij winkelcriminaliteit. Op deze site staan praktisch tips die ervoor zorgen dat u winkeldiefstal voorkomt. Te denken valt o.a. een goed sleutel en geldbeleid en waar u op moet letten bij klanten en bij uzelf.
 • Het dilemmaspel 'Praten of laten?' helpt ondernemers om interne criminaliteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Want dilemma’s bespreken, helpt om interne criminaliteit te voorkomen. Daarnaast kan het spel een aanzet geven om samen met het personeel afspraken te maken over hoe om te gaan met deze vorm van criminaliteit. U kunt het dilemmaspel downloaden of bestellen via deze site.
 • De brochure 'Interne criminaliteit' geeft tips om interne criminaliteit te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld signalen opgenomen hoe u interen diefstal herkent.
 • Tot slot hebben veel bedrijven in de detailhandel te maken met diefstal door personeel. Winkeliers kunnen in het waarschuwingsregister nagaan of een sollicitant in het verleden bijvoorbeeld gestolen heeft.