Brandveiligheid: wat, wanneer en hoe?

Brandveiligheid is in Nederland vastgelegd in een groot aantal regels, normen en richtlijnen. Regelgeving over brandveiligheid komt voort uit de praktijk, en is gericht op veilig vluchten en het beheersbaar houden van brand. Maar echte brandveiligheid creëer je door je bewust te zijn van risico's, en handelingsperspectief te bieden.

De checklist brandveiligheid (pdf, 188 kB) biedt een aantal onderwerpen die belangrijk zijn om te checken. Deze onderwerpen betreffen installaties, bouwkundige zaken en administratieve zaken. De nummers in de eerste kolom geven aan in welk artikel van het Bouwbesluit u het voorschrift terug kunt vinden.

De grootste winst is vaak te halen op het gebied van de menselijke factor. Bij het ontstaan van brandrisico’s is de mens meestal de zwakste schakel. Vaak gebruiken we apparatuur niet op een veilige manier, plegen we te weinig onderhoud en oefenen we te weinig op een realistische manier. Naast het doorlopen van deze checklist is het verstandig om brandveiligheid met regelmaat te bespreken met uw collega’s. Veel bedrijven overleven financieel niet na een brand, het duurt vaak maanden voor ze weer open kunnen. U kunt zelf veel doen om brand of een andere gevaarlijke situatie te voorkomen.

Meer informatie over brandveiligheid

Mocht u vragen hebben aan de brandweer, stelt u deze dan via brandveiligleven@brw.vrzhz.nl of kijk op onze website www.brandweer.nl/zuidhollandzuid.