klik hier

Afbeelding 1

ALGEMEEN

Waarom sluiten schadeverzekeraars een pandemie veelal uit van de dekking?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

Is er ooit onderzoek gedaan naar de impact van een pandemie op de solvabiliteit van verzekeraars?

De solvabiliteit van verzekeraars wordt getoetst op basis van een Europees kader, Solvency II. Daarin is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis. Alle Nederlandse verzekeraars moeten voldoen aan dit kader.AANSPRAKELIJKHEID

Ik heb het virus opgelopen in eenn hotel/recreatiepark etc. Kan ik de hoteleigenaar aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je aan kunnen aantonen dat de hoteleigenaar en/of management een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem en/of haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen. Kunnen anderen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Naar alle waarschijnlijkheid niet. Om jou aansprakelijk te stellen voor schade moet er aangetoond worden dat jij opzettelijk schade hebt veroorzaakt of dat deze is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is misschien mogelijk, want er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op het werk verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.REIZEN EN ANNULEREN

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Heb ik recht op een vergoeding als ik niet naar huis kan door het coronavirus en langer moet verblijven in een hotel?

Er is sprake van een onvermijdbare en buitengewone toestand. Ook wel overmacht genoemd. Daarom hoeft de reisorganisatie geen vergoeding te betalen voor de extra kosten die u maakt voor langer verblijf, maaltijden en/of terugkeer naar huis. Wel geldt er een uitzondering die reisorganisaties verplicht de eerste drie extra overnachtingen te vergoeden. Hoewel de ANVR de voorwaarden heeft gewijzigd voor reizen die per 2 maart 2020 zijn geboekt en de uitzondering niet meer geldt, is dit volgens de wet nog wel zo. Heeft u zelf geboekt zonder tussenkomst van een reisorganisatie? Dan kunt u de extra kosten helaas niet vergoed krijgen.

Heb ik recht op een vergoeding als het coronavirus uitbreekt op de plaats van bestemming en ik naar huis wil?

Als u op uw vakantiebestemming bent en het coronavirus is uitgebroken, dan kan het zijn dat u uw reis niet wilt afmaken en zo snel mogelijk naar huis wilt. In de regel zijn de niet-genoten vakantiedagen en/of extra kosten van de terugreis niet gedekt onder de annuleringskostenverzekering.

Heb ik recht op een vergoeding als ik mijn reis annuleer, omdat ik reis via een land waarvoor een oranje of rood reisadvies is afgegeven?

Reist u via een land waar een oranje of rood reisadvies voor is afgegeven, maar voor de eindbestemming geldt een geel of groen reisadvies, worden de kosten voor annulering evenmin vergoed.

Heb ik recht op een vergoeding als ik mijn reis annuleer, omdat ik of een meereizend gezins- of familielid ziek is geworden door het coronavirus?

Wordt u of een meereizend familielid ziek door het coronavirus, dan is dit wel gedekt op de annuleringskostenverzekering.

Heb ik recht op een vergoeding als mijn samengestelde reis uitvalt?

Voor een samengestelde reis geldt over het algemeen dat alleen bij uitval van een van de reisonderdelen én de reisorganisatie niet voor vervanging zorg, er aanspraak gemaakt kan worden op de verzekering. De te vergoeden kosten zijn gemaximeerd tot de niet-gebruikte onderdelen. Ook de vergoeding kent een maximum.

Ben ik verzekerd tegen medische hulp in het buitenland als ik het coronavirus heb opgelopen op reis?

Heeft u op reis het coronavirus opgelopen en heeft u medische hulp nodig, dan is die medische hulp gedekt onder de zorgverzekering en aanvullend op de rubriek medische- en geneeskundige kosten van die reisverzekering. Het beste advies is om zo snel mogelijk de desbetreffende alarmcentrale te bellen. Als u ziek wordt in het buitenland als het gevolg van het coronavirus, betekent dit niet dat u op kosten van de verzekering gerepatrieerd wordt. Repatriëring is gedekt bij een ongeval. Besmet raken met het coronavirus is geen ongeval.

De VS voert een inreisverbod in voor Europese landen. Nu kan mijn (zaken)reis niet doorgaan. Krijg ik mijn reiskosten vergoed?

Wanneer de reisorganisatie uw reis niet kan uitvoeren, kunt u kosteloos annuleren of heeft u recht op een terugbetaling van uw reiskosten. Het moet dan wel gaan om een pakketreis. Bij de meeste reisorganisaties mogen vakanties gratis omgeboekt worden naar een andere bestemming of een later moment. Accepteert u dat alternatief niet? Dan krijgt u uw geld terug. Wanneer u zelf uw reis heeft geboekt, zonder tussenkomst van een reisorganisatie, kunt u helaas uw kosten niet vergoed krijgen. De kosten van uw vliegtickets kunt u terugvorderen. U heeft alleen geen recht op compensatie wegens annulering, langdurige vertraging of instapweigering als de vliegtuigmaatschappij aantoont dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid. De uitbraak van het coronavirus valt daaronder.

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik dan verzekerd?

U heeft 95% kans dat u inderdaad onverzekerd bent. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als u naar een risicogebied afreist. Maar in de meeste gevallen is er geen verzekeringsdekking van kracht. Een enkele annuleringskostenverzekering biedt wel dekking als de reis daadwerkelijk geannuleerd wordt, omdat er een negatief reisadvies is afgegeven.

De werkgever verplicht een personeelslid om naar een risicogebied af te reizen. Mag hij/zij dit weigeren?

In de wet is geregeld dat de werknemer in deze situaties mag weigeren om naar het risicogebied af te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders zijn loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.ZORGVERZEKERING

De zorgverzekeraars hebben veel informatie op hun eigen websites geplaatst. Hier vindt u antwoord op veel vragen. Onderstaand een aantal veel voorkomende vragen:

Biedt mijn zorgverzekering dekking bij het coronavirus?


De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorgkosten, zoals ziekenhuiszorg en laboratoriumonderzoek, geldt wel het eigen risico.Ik wil me beschermen met mondkapjes en desinfecterende gel. Krijg ik dat vergoed?


Nee. Mondkapjes of desinfecterende gel worden niet vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Het RIVM adviseert professionele mondkapjes alleen voor medisch personeel. De simpele papieren mondkapjes, beschermen niet tegen het virus.Ik wil me preventief laten testen op het coronavirus. Krijg ik dat vergoed?


Nee. Preventieve testen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Testen op het coronavirus heeft alleen zin bij gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus.Krijg ik de test op het coronavirus vergoed?


Ja. Als de GGD of uw huisarts de test voor u heeft aangevraagd, krijgt u een vergoeding voor de test op het coronavirus. De kosten daarvan vallen onder uw basisverzekering. Het kan wel zijn dat u eigen risico betaalt.Ik moet in het buitenland behandeld worden tegen het coronavirus. Krijg ik dit vergoed?


Ja. U krijgt een vergoeding voor alles wat u in Nederland vergoed krijgt uit de basisverzekering. Uw basisverzekering dekt alleen de kosten voor spoedeisende zorg tot het Nederlandse tarief. Het verschil in kosten betaalt u zelf. De kosten voor spoedeisende zorg zijn vaak duurder in vakantielanden. De aanvullende verzekering vult uw vergoeding aan tot de buitenlandse prijs. U hoeft dan niet bij te betalen voor spoedeisende zorg. U betaalt wel eigen risico.Ik moet in het buitenland in quarantaine. Krijg ik dit vergoed?


Moet u langer op uw vakantieadres blijven vanwege besmettingsgevaar? Dan maakt u extra kosten voor uw verblijf. Deze kosten vallen niet onder de zorgverzekering.


Vergoedt mijn zorgverzekering mijn zorgkosten in het buitenland nu er een negatief reisadvies geldt?

De zorgverzekering vergoed medische noodzakelijke zorg als u in het buitenland verblijft. Heeft u spoedeisende zorg nodig

HYPOTHEKEN

Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen als gevolg van het wegvallen van inkomsten door het Coronavirus

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten in problemen komen en bijvoorbeeld de maandlast van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, raden we aan om contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden. Verzekeraars bieden maatwerk en betrachten coulance waar dat kan.

PENSIOEN

Kan de pensioenopbouw worden gecontinueerd gedurende de periode van de werktijdverkorting?

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 16 maart 2020 een Q&A gepubliceerd. Het uitgangspunt bij een werktijdverkorting is dat de dienstbetrekking gewoon gecontinueerd wordt (tenzij bijvoorbeeld het bepaalde tijd contract afloopt). In dat geval is een continuering van de opbouw fiscaal gezien mogelijk en zal het salaris voorafgaand aan de werktijdverkorting doorslaggevend zijn.


Zijn er beperkende voorwaarden in de verzekerde collectieve pensioenregelingen?

Intussen hebben pensioenuitvoerders in deze unieke situatie omtrent het coronavirus hun standpunt ingenomen. Alle pensioenuitvoerders (niet zijnde pensioenfondsen) geven hierbij aan dat zij het advies van het Verbond van Verzekeraars volgen. Dit houdt in dat de beperkende voorwaarden niet van toepassing zijn indien een deelnemer komt te overlijden als gevolg van het coronavirus in een van de aangewezen risicogebieden. Er zal dan een uitkering tot stand komen conform het pensioenreglement.

Ik neem deel aan een collectieve pensioenregeling. Wat wordt er uitgekeerd als ik kom te overlijden als gevolg van het coronavirus?

Er wordt er een partner- en wezenpensioen en Anw-hiaatpensioen uitgekeerd, als:

  • U in Nederland het coronavirus heeft opgelopen en overlijdt aan de gevolgen hiervan;

  • U bent afgereisd naar een gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeduid als risicogebied en in dit gebied overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus;

  • U bent afgereisd naar een gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeduid als risicogebied, daar besmet bent geraakt, terugkeert terug naar Nederland en hier overlijdt;

  • U bent afgereisd naar een gebied voordat dit werd aangeduid als risicogebied door het ministerie van Buitenlandse Zaken, en inmiddels het gebied een risicogebied is geworden met een oranje of rode kleurcodering.

Indien u niet deelneemt aan een collectieve pensioenregeling, dan geldt dat niet.

Wat als uw werkgever de pensioenpremie niet (meer) kan betalen als gevolg van het coronavirus (verzekerde pensioenregelingen)?

Als de werkgever de pensioenpremie niet aan de pensioenuitvoerder betaalt, zal de uitvoerder uiteindelijk de pensioenopbouw en risicodekking laten vervallen. De uitvoerder mag dit niet zomaar doen. De uitvoerder moet eerst de werknemer informeren dat de werkgever de premiebetaling heeft stopgezet en zich dient in te spannen om de premie alsnog te innen, bijvoorbeeld door het sturen van een aanmaning.

Als dat geen effect heeft en de deelnemers geïnformeerd zijn door de uitvoerder, mag de uitvoerder drie maanden nadat de deelnemers geïnformeerd zijn de pensioenopbouw stopzetten en de risicodekkingen laten vervallen. Het stopzetten van de pensioenopbouw mag met terugwerkende kracht tot uiterlijk vijf maanden voordat de deelnemers zijn geïnformeerd. Het laten vervallen van de risicodekkingen mag niet met terugwerkende kracht en kan grote gevolgen hebben.

Zo is er bijvoorbeeld geen dekking meer voor het partnerpensioen als de werknemer op dat moment komt te overlijden. De werkgever kan in dat geval aansprakelijk zijn indien hij niet rechtsgeldig een beroep heeft gedaan op het betalingsvoorbehoud. Het tijdig inroepen van een betalingsvoorbehoud is dan ook van belang.EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN

Ik wil een evenementen bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zijn afgelast. Daarnaast zijn ook publieke locaties als musea, concertzalen, theaters, sportclubs, sportwedstrijden, horecagelegenheden etc. gesloten. Het wordt ook afgeraden om andere kleinschalige evenementen te bezoeken. Doet u dit wel, zorg er dan voor dat u de standaardmaatregelen opvolgt die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Mijd sociaal contact;

  • Bewaar een afstand van 1,5 meter;

  • Was uw handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;

  • Gebruiken papieren zakdoekjes of tissues;

  • Geen handen schudden.

Vele evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden? 

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt contact opnemen met uw verzekeraar.