De 1.5 meter economie van DGS Arbo & Veiligheid

Wij bij DGS Arbo & Veiligheid, Sportlaan 101 te Sliedrecht hebben de volgende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus COVID-19 gemaakt.

0.1.  Houd tenminste 1,5 meter afstand.
 
1.1.   Deelnemers worden bij binnenkomst aan de balie ontvangen, desinfecteren als eerste hun handen of wassen hun handen op de toilet. Tevens zal door de DGS medewerker welke staat achter de balie de aanwezigheidsregistratie worden ingevuld en worden de deelnemers doorverwezen naar hun lokaal. In het lokaal is de instructeur al aanwezig.
Deze geeft nadat iedereen er is nog even in het kort de aanvullende maatregelen van de dag door.  In het lokaal ligt ook desinfectiemateriaal.
 
1.2. Tafels in de leslokalen staan 1,5 meter uit elkaar.
 
1.3. Kantine is alleen in de lunchpauze open en verder gesloten.
 
1.4. Koffie/thee of water drinken vindt plaats aan de eigen tafel in het leslokaal.
 
1.5. De routing binnen het pand is zodanig gemaakt dat cursisten elkaar zo weinig mogelijk tegen te komen;
 
1.6. Pauzes vinden op verschillende tijden plaats, zodat niet alle cursisten zich tegelijk binnen het gebouw gaan verplaatsen.
 
2.        Zorg voor goede hygiënemaatregelen.
 
2.1.   Iedere bezoeker wast bij het binnentreden zijn handen bij een handenwasunit in de toiletten of desinfecteert zijn handen bij de aangewezen desinfectielokaties op verschillende plaatsen in het pand.
 
2.2. Bij de ingang van ieder leslokaal is een dispenser met desinfecterende gel of staat een flacon, die cursisten bij binnenkomst en verlaten van het lokaal dienen te gebruiken.
 
2.3. Deelnemers krijgen een vaste tafel toegewezen.
 
2.4. Op iedere tafel ligt het lespakket klaar. M.a.w. dit wordt niet aan de cursist overhandigd.
 
2.5. Op iedere tafel liggen tevens voorschriften voor de deelnemers, zie bijlage. Deze voorschriften worden voorafgaand de cursusdag naar de opdrachtgever gestuurd. Opdrachtgevers dragen zorg voor distributie onder de door hen aangemelde deelnemers.
 
2.6. Alleen docenten schenken koffie of thee in en zetten de weggooibekertjes op de tafel van de deelnemer.
       Op verzoek wordt suiker en of melk erbij gelegd.
 
2.7. Indien de cursisten geen eigen lunch hebben meegenomen staat de door ons verzorgde unch in de lunchpauze verpakt klaar. Cursisten worden verzocht om bij entree en vertrek
       van deze ruimte wederom hun handen te desinfecteren met de pompjes welke bij de deur entree/vertrek staat. De lunch wordt genuttigd in de kantine waar u een plaats krijgt aangewezen middels naambordje op tafel. 
       Bij gebruik van de koffie of watermachine dient de cursist deze na gebruik te desinfecteren middels de bij de machine aanwezige desinfectiematerialen.
 
2.8. Tijdens de praktijk worden bedieningsunits vóór gebruik van iedere deelnemer gereinigd. 
       Desgewenst kunnen deelnemers nieuwe handschoentjes krijgen.
 
2.9. Lopende de dag worden door DGS medewerkers minimaal 4 maal alle deurkrukken en leuningen van de trap gereinigd.
 
 
Deze maatregelen worden aangepast als daar aanleiding toe is vanwege nieuwe inzichten of voorschriften van het RIVM.  
 
 
Cursistinformatie (krijgen cursisten vooraf)  
 
Voor deelnemen aan een cursus bij DGS Arbo & Veiligheid B.V. i.v.m. COVID-19 preventie.
 
• Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan deelname niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via de mail cursus@dgs-arbo.nl, telefoon: 088-2034747. Stel ook uw werkgever of opdrachtgever zsm op de hoogte. 
 
• Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan deelname aan een cursus bij DGS Arbo & Veiligheid niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via de mail cusrsu@dgs-arbo.nl, telefoon: 088-2034747. Stel ook uw werkgever of opdrachtgever zsm op de hoogte. 
 
• Bij binnenkomst nadat u bij de ontvangstbalie bent geweest, ingeschreven bent en uitleg heeft gekregen verplicht handen te desinfecteren of te wassen in de toiletten volgens de voorschriften minimaal 20 seconden wassen met zeep.
 
• Bij de ingang van uw lokaal of op uw tafel is een desinfecterende gel. Iedere keer bij binnenkomst en verlaten van het lokaal dient u uw handen te desinfecteren.
 
• Hoest en nies in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
• Schud geen handen
 
• Hou minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
• Geef ook bij wc bezoek anderen de ruimte. Is de wc bezet, wacht buiten.
• Kom niet met je handen aan je gezicht.


Tot slot : Alle BHV en EHBO trainingen worden uitgevoerd conform het door het Oranje Kuis, Rode Kruis, NIBHV, NRR en BVCN opgestelde cursusprotocol, zo zullen er o.a bij reanimatie geen beademingen plaatsvinden, wordt er niet met een lotus gewerkt, worden er geen verbanden bij medecursisten aangelegd. De docent verstrekt hierover nadere informatie bij aanvang van de opleiding of herhaling BHV of EHBO.

DGS Arbo & Veiligheid is tevens leverancier van desinfectie materialen, alsmede afstandstickers, afzettape en andere anti Corona materialen.