De 1.5 meter economie bij Eigen Meerwaarde

Juist nu denken mensen na over zichzelf en over hun werk. Zit ik nog op de juiste plaats? Wil ik iets anders? Wat dan? En kan dat dan? Ik denk hierin graag met mensen mee.

Dat deed ik al via verschillende wegen: gesprekken aan mijn tafel, gesprekken aan de tafel van de klant, wandelcoaching, beeldbellen of bijvoorbeeld schriftelijke coaching via email. 
Door de coronacrisis zie ik hierin natuurlijk een verschuiving naar de manieren waarbij gepaste afstand is geborgd: wandelen of coaching via digitale wegen. 
Interessant is om te zien hoe mensen op de crisis reageren. Pas jij je (relatief) makkelijk aan? Laat je je meevoeren en kijk je waar deze situatie je brengt? Of ben je juist standvastig? Wil jij je eigen koers blijven varen?
De manier waarop iemand van nature reageert is af te leiden uit zijn KernTalenten. Een KernTalentenanalyse levert inzicht op en praktische handvatten om richting te geven aan keuzes in het leven en in je werk.