De 1.5 meter economie bij Hippisch Centrum Stal Alblas

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

Ook Hippisch Centrum Stal Alblas werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar www.nocnsf.nl/sportprotocol. Dit document beschrijft hoe Hippisch Centrum Stal Alblas de huidige maatregelen zal toepassen.


Maatregelen Hippisch Centrum Stal Alblas

 

  •  Sporters houden 1,5 meter van elkaar en van de medewerker.
  • Onze locatie is aangepast open om de dagelijkse verzorging van de paarden mogelijk te houden en de paarden beweging te kunnen geven. Alleen personen die toestemming hebben mogen aanwezig zijn op de accommodatie.
  • Er is een dagplanning voor personen (personeel, verzorgers, klanten en bezoekers) die op paardensportaccommodaties aanwezig zijn. Het doel is dat het aanwezige personen zo veel mogelijk wordt beperkt en verspreid over de dag.
  • Op basis van de planning kunnen personen gebruik maken van de faciliteiten.
  • De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van bijvoorbeeld deuren, deurklinken en hekken. Wij zorgen er samen met ons personeel voor dat deze 3 keer per dag wordt schoon gemaakt
  • Op de parkeerplaats wordt 2 meter afstand gehouden tussen auto’s met trailers en vrachtwagens. Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.
  • Sanitaire voorzieningen zijn beperkt open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt dat 3 keer per dag wordt schoon gemaakt.
  • Het gebruik van terras, tafels en banken of hangplekken is bij ons niet toegestaan.
  • Op ons terrein hebben wij een eigen parkeerplaats. De kinderen mogen hier maximaal 10 minuten voor aanvang van de les worden afgezet door de ouders. Ouders gaan weer weg of wachten in de auto, mits er voldoende afstand kan worden gehouden tussen de auto’s. Na de les moeten de kinderen binnen 10 minuten weer opgehaald zijn.
  • Instructeurs, begeleiders en personeel dragen handschoentjes, evenals de ruiters.