De 1.5 economie van Tienmorgen Advies

De dagelijkse werkzaamheden van Tienmorgen Advies kunnen in ons kantoor uitgevoerd worden op ruim 1,5 meter afstand van elkaar. De contacten met onze klanten gaan op dit moment vooral telefonisch. Nieuw voor ons is het op afstand, met behulp van de klant, inventariseren van het gebouw en de gebouw gebonden installaties. U moet hierbij denken aan verwarmings- en koelinstallaties, verlichting en gebouwschil.

Ook brengen we zo alle energiebesparende maatregelen in kaart. Voorheen gingen we alle rapportages bij de klant bespreken. Ook dit doen we nu via videoconferentie. Wij gebruiken hiervoor het programma Jitsi Meet. Hiervoor hoeft onze klant niets te downloaden. Het gaat vanzelfsprekend minder eenvoudig dan dat we gewend waren, maar gezien de omstandigheden is het een goede oplossing. Als de klant toch liever ziet dat we langskomen, is dit nog steeds een mogelijkheid. Daarbij worden vanzelfsprekend de regels van het RIVM in acht genomen.Naarmate we de inventarisatie en het bespreken van de rapportage vaker “op afstand” hebben uitgevoerd, verwachten we dat we er steeds meer handigheid in krijgen. Het zou zomaar kunnen zijn dat deze methode voor ons ook een kans biedt. We kunnen namelijk zonder veel reistijd een energiebesparingstraject in bijvoorbeeld het noorden van het land gaan uitvoeren.