De 1.5 meter economie bij Verheij Integrale Groenzorg

Nog voordat premier Rutte het land toesprak op 16 maart zijn er binnen Verheij Integrale groenzorg al concrete maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Rekening houdend met de Richtlijnen van het RIVM heeft Verheij Integrale groenzorg zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om de medewerkers en personen buiten de organisatie zoveel mogelijk te beschermen. De eerste interne maatregelen zijn op 13 maart 2020 uitgerold.

Hierbij zijn de grote projectlocaties van Verheij geïsoleerd ten opzichte van elkaar en van de hoofdlocatie in Sliedrecht, dit om de verspreidingskans binnen onze organisatie zo klein mogelijk te houden. 
Door middel van een afgesloten kantoorgedeelte is er een fysieke barrière tussen de buitendienst medewerkers en de binnendienst medewerkers. Op kantoor is er een minimale bezetting en zijn de medewerkers verspreid aanwezig, terwijl de rest gebruik maakt van de thuiswerkmogelijkheden. 


Externe afspraken op kantoor zijn geannuleerd en interne afspraken vinden zoveel mogelijk plaats via de telefoon of door middel van digitale faciliteiten. Daarnaast zijn onze stakeholders direct van ons beleid op de hoogte gesteld door middel van een informatieve mail met daarin de maatregelen die Verheij Integrale groenzorg heeft getroffen. Los van het informatieve bericht richting onze stakeholders hebben wij hen gevraagd om zoveel mogelijk kennis te delen. Zo is er nadrukkelijk gevraagd om ons op de hoogte te brengen wanneer er een besmetting binnen hun organisatie plaatsvindt. Zo kunnen wij eventuele betrokkenen direct informeren en passende vervolg-maatregelen nemen. Helaas, maar onvermijdelijk, heeft ons beleid ook directe gevolgen voor de leuke dingen binnen onze organisatie. Verscheidene festiviteiten omtrent de opening van het nieuwe pand, gecombineerd met het jubileum waren in juli gepland. Echter, de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en de mensen in onze omgeving staat op één en daarom hebben wij deze feestelijkheden gecanceld. Binnen Verheij is er een ‘Corona escalatie protocol’ opgesteld. Dit om ‘kort op de bal te zitten’ en tevens snel te kunnen opschalen, indien dit nodig is.


Naast deze algemene maatregelen heeft Verheij uiteraard ook passende praktische maatregelen genomen ter bescherming van onze medewerkers en de omgeving. Uiteraard geldt de 1,5 meter afstand, zijn er desinfectiedoekjes geregeld, blijven wij thuis bij koorts en verkoudheid en schudden wij geen handen. Deze maatregelen zijn in de loop der tijd aangescherpt en specifieker gemaakt voor de organisatie. Zo gaan er maximaal twee personen in een werkbus en is er richting de medewerkers duidelijk geïnstrueerd hoe zij in de bus moeten plaats nemen: schuin achter elkaar. Onze buitendienst medewerkers pauzeren zoveel mogelijk buiten en hebben concrete instructie gehad over de risicovolle plaatsen in de werkbussen, die geregeld schoongemaakt dienen te worden. In deze onzekere tijden hebben wij ervaren dat duidelijkheid erg belangrijk is. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met partners, kinderen, overige familieleden of kennissen die werkzaam zijn in de zorg. Intern hebben wij dan ook een afdeling ingericht waar deze medewerkers terecht kunnen met hun vragen, zodat hier een passend antwoord gegeven kan worden.


Een prettige, maar vooral veilige werkomgeving bieden is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Het is niet altijd even makkelijk of leuk. Maar, deze bijzondere tijd vergt een bijzondere aanpak. Onze slogans: ‘Doeners die denken’ en ‘Veiligheid voor elkaar’ zijn, juist in deze tijd, treffend en onze leidraad.