De 1.5 meter samenleving bij Waardeburgh

1,5 meter afstand houden… dat kan niet (altijd) als je zorg verleent aan een kwetsbare ouderen. We doen er natuurlijk wel alles aan om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen. Al in een vroeg stadium hebben we bijvoorbeeld de verschillende teams van elkaar gescheiden. De fysiotherapeuten van Waardeburgh begeleiden hun cliënten nu op afstand. Daarbij maken ze gebruik van online oefenprogramma’s en WhatsApp-groepen.

De meest impactvolle maatregel is dat de bewoners van onze zorgcentra geen bezoek meer mogen ontvangen van hun familie en vrienden. De bewoners ontvangen veel kaarten en tekeningen en natuurlijk wordt er veel gebeld met videoverbinding. Toch kan dat het echte, directe contact niet vervangen. Op dit moment werken we aan mogelijkheden waarbij mensen elkaar toch kunnen bezoeken. Bijvoorbeeld in een ruimte met een scheidingswand en twee verschillende ingangen.

Verder proberen we het alledaagse leven van de bewoners zoveel mogelijk in tact te laten. De activiteitenbegeleiders zijn ontzettend creatief in het verzinnen van leuke activiteiten waarbij voldoende afstand tussen de bewoners blijft. Ook de dagbesteding – voor thuiswonende cliënten – gaat ‘gewoon’ door, zij het in aangepaste vorm.

Vrijwel elke dag doen zich situaties voor waarbij de oplossing niet direct voor handen is. De complexe zaken bespreken we in het wekelijkse crisisteamoverleg. Het is een uitdaging om ook in deze tijd waardevolle zorg te geven, maar het is een uitdaging die onze medewerkers is toevertrouwd.