Omgaan met winkelcriminaliteit

Winkelcriminaliteit is een ernstig probleem. Of het nou gaat om interne criminaliteit (diefstal van de baas) of winkeldiefstal in algemene zin het kost u als ondernemer veel geld en tijd. Gelukkig kunt u zelf genoeg doen om interne- en winkelcriminaliteit te beperken.

Wanneer u als ondernemer bewust omgaat met winkelcriminaliteit en -veiligheid verkleint u de kans op interne criminaliteit aanzienlijk. Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet.

  • Op www.veiligondernemenbeginthier.nl/winkelcriminaliteit leest u meer over wat u kunt doen bij winkelcriminaliteit. Op deze site staan praktisch tips die ervoor zorgen dat u winkeldiefstal voorkomt. Te denken valt o.a. een goed sleutel en geldbeleid en waar u op moet letten bij klanten en bij uzelf.
  • Het dilemmaspel 'Praten of laten?' helpt ondernemers om interne criminaliteit op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Want dilemma’s bespreken, helpt om interne criminaliteit te voorkomen. Daarnaast kan het spel een aanzet geven om samen met het personeel afspraken te maken over hoe om te gaan met deze vorm van criminaliteit. U kunt het dilemmaspel downloaden of bestellen via hetccv.nl.
  • De brochure 'Interne criminaliteit' (pdf) geeft tips om interne criminaliteit te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld signalen opgenomen hoe u interen diefstal herkent.
  • Tot slot hebben veel bedrijven in de detailhandel te maken met diefstal door personeel. Winkeliers kunnen in het waarschuwingsregister nagaan of een sollicitant in het verleden bijvoorbeeld gestolen heeft.