Regio in Beeld: inzicht in de huidige arbeidsmarkt

Regio in Beeld biedt u inzicht in de huidige arbeidsmarkt in Drechtsteden en de daarbij behorende uitdagingen.

Regio in Beeld Drechtsteden - hoofdrapportDe editie van 2018 schetste het beeld dat niet alle groepen op de arbeidsmarkt nog profiteerden van de economische groei. In 2019 heeft de positieve economische ontwikkeling zich voortgezet en inmiddels hebben veel werkzoekenden – ook uit de kwetsbare groepen – hun weg naar de arbeidsmarkt gevonden. Dit laatste is vaak een gevolg van gezamenlijke inspanningen van werkgevers, gemeenten, UWV en andere regionale arbeidsmarktpartijen. Er blijven echter nog steeds mensen aan de zijlijn staan die verdere begeleiding nodig hebben.

De situatie op de arbeidsmarkt raakt is nog steeds gespannen. In bijna alle branches en sectoren zien we een verdere groei van de vraag naar arbeid en tegelijkertijd zien we dat direct inzetbare aanbod flink kleiner is geworden. De mismatch tussen vraag en aanbod is nu zichtbaarder dan ooit geworden. Werkgevers kunnen hun vacatures moeilijker invullen en in sommige sectoren wordt de productie daardoor zelfs afgeremd. Ondanks de toegenomen krapte aan personeel is er in Drechtsteden nog onbenut arbeidspotentieel dat kan worden ingezet. Er moet echter nog intensiever, breder en creatiever worden gezocht naar dit arbeidspotentieel. Ook werkgevers realiseren zich dat in de huidige arbeidsmarkt het schaap met de vijf poten niet meer te vinden is en zijn steeds vaker bereid om samen met elkaar, met onderwijsinstellingen, overheid, UWV en andere partijen nieuwe manieren te vinden om hun vacatures in te vullen. Gezamenlijk kunnen we tot een nog meer inclusieve regionale arbeidsmarkt komen.

We blijven ons in Drechtsteden inzetten voor werkgevers en werkzoekenden, in het bijzonder voor de kwetsbare groepen, die afhankelijk zijn van een uitkering. Kansen voor jongeren, werkzoekenden zonder startkwalificatie (waaronder laaggeletterden), ouderen, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders worden door de goede regionale samenwerking gezamenlijk nog intensiever gezocht. De arbeidsmarktanalyse wordt in het afsluitende hoofdstuk vertaald naar een aantal regionale uitdagingen en gezamenlijke acties waarbij we ingaan ook zullen ingaan op de oproep voor een regionaal actieplan Perspectief op Werk.

Wij wensen u veel leesplezier en we dagen u uit om samen met ons mee te werken aan de oplossing van de regionale arbeidsmarktvraagstukken.

Logo UWV

Namens Gerard Jellema,
Regiomanager UWV
Drechtsteden & Gorinchem