Subsidie Sterk Techniekonderwijs voor Noordelijke Drechtsteden

Met de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs investeert het kabinet de komende drie jaar 100 miljoen euro om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

In heel Nederland sloegen regionale vmbo-scholen, het bedrijfsleven, gemeenten, het mbo en basisonderwijs de handen ineen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze week werd bekend dat de Noordelijke Drechtsteden, bestaande uit het Loket, DevelsteinCollege, Griendencollege, CSG De Lage Waard,Walburg College en Willem de Zwijger College met hun regioplan en de samenwerkingsovereenkomst die in maart werd getekend met mbo Da Vinci College, werkgevers Drechtsteden en lokale overheden voldoende overtuigend was om hun plannen met de subsidie te kunnen realiseren.

Van de 78 regio’s die een plan hebben ingediend, ontvangen 45 regio’s, waaronder Noordelijke Drechtsteden, in totaal ruim 231 miljoen euro. Dit komt neer op bijna 16.000 euro per leerling. De activiteiten uit het regioplan zijn gericht op duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio. Van het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen, het ontwikkelen van innovatief techniekonderwijs, de professionalisering van docenten tot het gebruikmaken van elkaars faciliteiten. Zo wordt er onder meer een gezamenlijk leerloopbaan-portaal ontwikkeld, wordt er geïnvesteerd in praktijkvoorzieningen en nieuwe apparatuur die beter aansluit op het bedrijfsleven, komt er een matchroom voor onderwijs en bedrijfsleven en worden de techniekspelen voor het basisonderwijs verder uitgediept, net als de bedrijfsbezoeken voor vmbo-leerlingen. Verder wordt het curriculum uitgebreid met innovatieve vakken als duurzame energie of bouwkundig onderhoud die naadloos aansluiten op het mbo en bedrijfsleven én gaan docenten zelf weer de schoolbanken in of op stage op weg naar de ‘hybride’ docent.

Minister Slob (onderwijs): “De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig. Het enthousiasme spat van de pagina’s af.”

Griendencollege: ”Samenwerking en uitwisselen van expertise op het gebied van techniek om het maximale te bereiken voor onze leerlingen en het bedrijfsleven.”