Actuele informatie corona

Tip: U kunt tevens gebruik maken van bovenstaande zoekbalk aan de rechterzijde van de pagina om nog gerichter te kunnen zoeken naar informatie. 

tozo 3TOZO 3

Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie. 

Lees hier verder. 

 

steunSteun en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Lees hier verder. 

 

na vakNa vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet?

De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje weet dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij hij thuis kan werken, betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dat hij tijdens de periode van quarantaine vakantiedagen moet opnemen. Is dit niet mogelijk dan heeft hij geen recht op loon als hij zijn arbeid niet kan verrichten. Lees hier verder. 

 

MCNu verantwoordelijkheid nemen om tweede golf te voorkomen

"Het coronavirus is bezig aan een gevaarlijke opmars. We dreigen de winst te verspelen.” Met deze woorden zette Premier Rutte de toon voor de persconferentie van 6 augustus. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te houden. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Houd altijd afstand, was je handen stuk, werk zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte.

Lees hier verder.

 

eoEven opfrissen

Even opfrissen...Welke coronaregelingen zijn er nu? Bekijk hier wat je kunt doen in jouw bedrijfssituatie.

 

 • Financiële steun van de overheid
 • Financiële problemen, schulden en faillissement
 • Personeel en gezondheid
 • Geld lenen
 • Internationaal ondernemen
 • Belastingmaatregelingen
 • SBI, RSIN, eHerkenning
   

toenm,ae Aantal besmettingen door corona neemt weer toe!

Het aantal besmettingen door Corona loopt weer op. Het tempo is net zo hoog als in de beginperiode van de pandemie. Nu zijn het vooral jongeren en volwassenen tot en met 40 jaar. Zij laten zich veel minder testen omdat de klachten veel milder zijn. Deze groep houdt, zo blijkt, wel degelijk blijvende schade aan hart, longen en nieren door het virus.

Lees hier verder. 

 

Now 2NOW 2.0 versus NOW 1.0

In één oogopslag de verschillen tussen de NOW 2.0 en de NOW-regeling 1.0 voor u. Met oa:

 • een verruiming van de periode tegenmoetkoming
 • de refertemaand
 • periode omzetdaling
 • opslag aanvullende lasten 
 • en nog veel meer

Lees hier verder. 

 

HelpHelp! Mijn klant negeert de coronaregels.

Een boete wordt alleen gegeven wanneer jou te verwijten valt dat je je niet aan de afspraken houdt. Je bent als ondernemer verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de zaak en het naleven van de gedragsregels. Weet wie, wanneer verantwoordelijk is. Lees hier meer. 

 

TVL TVL-regeling geopend op 30 juni

Dinsdag 30 juni vanaf 12:00 uur wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling opengesteld door RVO Nederland. Weten of jouw bedrijf aan de voorwaarden voldoet? Lees hier meer.

 

terug Terug naar kantoor

Je personeel komt weer naar kantoor: een situatie die vraagt om maatregelen en aanpassingen. Wat moet je regelen op kantoor om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Lees hier meer.  

 

 

ROPer 1 juli

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait. Lees hier verder. 

 

regelingen Alle regelingen op een rij 

Alle coronaregelingen op een rijtje. Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken. De regelingen zijn sinds het uitbreken van het corona-virus in Nederland vaak uitgebreid , bijgewerkt en aangescherpt om alle onderrnemers in de financiéle problemen zo veel als mogelijk tegemoet te kunnen komen. In juni is de laatste wijziging de TOFA-regeling geweest. 

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) regeling kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van €550 bruto over de maanden maart, april en mei. De regeling is reeds ingegaan. 

 

SBILaatste uitbreiding SBI-codes TOGS-regeling.

Er komt nog één keer - met terugwerkende kracht - een uitbreiding van de lijst SBI-codes in de TOGS-regeling, de vergoeding van 4000 euro voor getroffen sectoren. Staatssecretaris Mona Keijzer schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. MKB-Nederland is blij met dit lobbyresultaat; het is goed nieuws voor sectoren die nog altijd buiten de boot vielen. In de nieuwe regeling TVL mkb moet echter omzetverlies leidend zijn, en niet de sectorcode. Lees hier meer. 

 

stoplichtWelke kleur heeft jouw stoplicht?

Het coronavirus heeft ons allemaal overvallen. Om verdere verspreiding te voorkomen werd onze bewegingsvrijheid beperkt. Goed vanuit medisch perspectief, maar voor veel ondernemers betekende dit minder klanten. Misschien moest je zelfs wel verplicht je bedrijf sluiten en viel je hele omzet weg. De overheid heeft regelingen in het leven geroepen om de financiële gevolgen te verzachten. Maar misschien is dat in jouw situatie niet voldoende. Bepaal hoe en of jouw bedrijf de coronacrisis doorstaat. Voordat je verdere stappen gaat zetten om je bedrijf door de crisis te loodsen, is het handig je uitgangspositie vast te stellen. Welke kleur heeft jouw stoplicht? Lees hier meer.


 

55vk valkuilen bij internationaal zakendoen

Ook voor internationaal ondernemen geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Met een serieuze voorbereiding bespaar je uiteindelijk tijd, geld en energie. Of je nu importeert of exporteert, omzeil deze 5 valkuilen. Lees hier meer.

 

KKCKKC-regeling

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is met ingang van 29 mei een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld.Met de zogenoemde Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers (meestal banken). Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Lees hier verder voor meer informatie. 

 

Tofa TOFA-regeling

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) regeling kunnen flexwerkers die aan de voorwaarden voldoen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen van €550 bruto over de maanden maart, april en mei. Rond 22 juni gaat hij in. Lees hier meer. 

 

SCGeld voor innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar aan publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken. De 3 miljoen euro is beschikbaar voor aanbestedende diensten om via innovatiecompetities, zoals Small Business Innovation & Research (SBIR) en Innovatiepartnerschap, op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van de coronacrisis. Ook andere innovatievraagstukken die passen binnen de kennis- en innovatie agenda's 2020-2023 zijn welkom. U kunt tot uiterlijk 30 juni 2020 uw voorstel of idee indienen. Voor meer informatie, zie de oproep in de staatscourant.

 

MOToch meer omzet dan verwacht?

Tozo en meer omzet gemaakt dan verwacht? NOW en meer omzet? Of met NOW toch personeel laten gaan? Het kan betekenen dat bepaalde bedrijven ontvangen corona-uitkeringen, regelingen of subsidies moeten terugbetalen. Lees hier verder om te weten of je bij deze bedrijven hoort. 

 

CB Naar een coronaproof business-model

De crisis drukt je met de neus op de kwetsbaarheden binnen jouw bedrijf. Hoe kun jij jouw businessmodel versterken of verbeteren? Wat kan blijven, wat moet aangepast? Of misschien kies je voor een nieuwe strategie. Met het Corona Business Model Canvas zet je de blik vooruit. Lees hier meer. 

 

TVL TVL-regeling

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Lees hier meer. 

 

tozo Verlenging TOZO

Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd met drie maanden. Bij de huidige Tozo-regeling (Tozo-1), die zelfstandigen tot en met 31 mei 2020 kunnen aanvragen, telt het inkomen van de partner niet mee. Let op. Bij de verlenging vanaf 1 juni 2020 (Tozo-2) gelden strengere voorwaarden. Lees hier meer. 

 

VM Versoepeling maatregelen

De overheid versoepelt stapsgewijs de maatregelen binnen de intelligente lockdown. Onder meer restaurants, musea en bioscopen mogen vanaf 1 juni hun deuren openen. De overheid heeft de eerdere bekendmaking van 6 mei daarover op 19 mei bevestigd, met enkele aanpassingen in de voorwaarden. De versoepelingen per 1 juni gelden in elk geval tot en met 15 juni. De voor ondernemers belangrijke beslissingen over de versoepelingen vanaf 1 juni vindt u hier

 

NP2Noodpakket 2.0 bekend

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.

De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Lees hier meer. Of ga direct naar de Kamerbrief

 

MGMaak gebruik van de regelingen

 • NOW t/m 31 mei 2020
 • Tozo t/m 31 mei 2020
 • TOGS t/m 26 juni 2020

 

Belastingmaatregelen tot 19 juni 2020, langer uitstel belastingbetaling is mogelijk. Lees hier verder.

 

BRStap voor stap: de persconferentie van 19 mei

OP 19 mei vond de wekelijkse persconferentie plaats van onze minister-president. Vanaf 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. De volgende aanpassingen gelden per 1 juni: klik hier

 

UB Verlenging uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen

De medio maart ingevoerde uitstelregeling voor de betaling van gemeentelijke belastingen 2020 wordt automatisch verlengd tot 1 september 2020. Dit geldt alleen voor hen die eerder een aanvraag hebben ingediend. Lees hier meer. 

 

AM Nog meer inspirerende 1.5 meter voorbeelden

Ondernemers in Sliedrecht komen met creatieve en soms verrassende oplossingen voor de anderhalve-meter-economie. Kijk hier voor inspirerende voorbeelden. 

 

KS Kansen in coronatijd, gebruik subsidie

Veel ondernemers zijn bezig om hun bedrijf klaar te maken voor de 1,5 meter economie. Heb jij daarvoor een goed idee? Misschien kan een subsidie je plan versnellen. Ontdek subsidiemogelijkheden. Lees hier meer. 

 

Seed Seed Capital regeling

Heb je een startup op technologisch of creatief gebied en een investering nodig? Dan kan je bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Door de coronacrisis is het budget vergroot.  Lees hier meer. 

 

ASMerendeel Nederlandse ondernemers verwacht bestaansmogelijkheid in de anderhalvemetersamenleving

Het merendeel van de Nederlandse ondernemers verwacht te kunnen (blijven) bestaan in de anderhalvemetersamenleving. Dat blijkt uit de derde KVK-Flitspeiling waar een kleine 5800 Nederlandse ondernemers aan mee hebben gedaan. Op het totaal geeft ruim twee derde aan te verwachten (`zeker’ of `waarschijnlijk’) wel te kunnen blijven bestaan in een anderhalvemetersamenleving. Circa een kwart geeft echter aan dat dat (`zeker’ of ‘waarschijnlijk’) niet kan. Bijna 1 op de 10 van de respondenten geeft aan het (nog) niet te weten. Lees hier meer. 

 

BMKBBMKB uitgebreid

De BMKB-regeling is verruimd om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Lees hier meer.

 

 

brBranches en de 1.5 meter economie

1,5 meter afstand houden van elkaar is 1 van de maatregelen in de strijd tegen corona. Branches spelen hier verschillend op in. Een hovenier werkt maximaal 5 minuten samen met zijn collega binnen 1,5 meter afstand. En een strandtentexploitant werkt vanaf 1 juni met uitserveertafels. Lees hier meer. 

 

wkWat zijn de regels voor winkels?

Is uw winkel tijdens de coronacrisis open voor klanten? Dan moet iedereen in de winkel een veilige afstand houden. Dat geldt voor klanten én het personeel. U moet de regels duidelijk maken bij de ingang van de winkel. Deze regels zijn er om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het coronavirus te beperken.U bent als winkelier verantwoordelijk voor de veiligheid in de winkel. En u moet zorgen dat klanten zich aan de regels houden. In noodgevallen kunt u de politie inschakelen, net als bij winkeldiefstal. Lees hier meer. 

 

NVNieuwe noodverordening

Sinds 11 mei geldt een aangepaste noodverordening. Daarmee vervalt de vorige versie en wordt invulling gegeven aan de aangepaste regels die 6 mei door de minister president zijn gepresenteerd. Lees hier meer

 

CBUpdate contactberoepen

Vanaf 11 mei 2020 mogen bepaalde contactberoepen de deuren van hun bedrijf weer openen of weer aan het werk in coronatijd. ‬‪Lees hier meer over de (hygiëne)regels.

 

MKKostenloze coaching door OKB

Ondernemers in het mkb die door de coronacrisis in de problemen komen en failliet dreigen te gaan, kunnen dit jaar kosteloos professionele coaching krijgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verhoogt hiervoor de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Lees hier meer. 

 

OB 750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. Lees hier meer. 

 

AS Beschikkingen derde voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verzonden

Op 8 mei jongtleden zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een derde voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Lees hier meer. 

 

VerVerlenging uitstel lokale belastingen

Medio maart is in verband met corona een pakket aan maatregelen samengesteld om uitstel van betaling mogelijk te maken voor ondernemers. De maatregelen zijn van kracht tot en met 31 mei 2020, met een verlenging nu tot 1 september. Lees hier meer. 

 

SvSStap voor stap

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Lees hier meer. 

 

wm Weekmarkt Sliedrecht

Om te zorgen dat de weekmarkt goed verloopt, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Alleen op die wijze is er ook volgende week weer markt mogelijk. Lees hier meer.

 • houdt 1.5 meter afstand
 • loop niet tegen het verkeer in
 • consumeer niet op de markt en 
 • luister naar de handhaving.